Läkarna får inte flyga helikopter

NYHETER

Tvingas köra bil istället

1 av 2 | Foto: Doktorn lämnar luften Politikerna tycker läkarna är med användbara i bilar.

Helikopterläkarna i Stockholm tvingas sluta flyga.

Nu ska de ta bilen, bestämmer politikerna.

– Det finns 24 000 öar i skärgården. Dit kommer man inte med bil, säger läkaren Karin Sedig.

För tre år sedan kunde tv-publiken följa helikopterläkarnas arbete i det prisbelönta SVT-programmet ”Livräddarna”. När en av helikoptrarna kort därefter avskaffades blev kritiken massiv och de borgliga partierna gick till val med löften om att återinföra den.

Uppfyllde löftet

Löftet uppfylldes, men med en inte alldeles oviktig modifikation. Från 4 december får helikopterläkarna hoppa ur cockpit och sätta sig bakom ratten. Och kvar i helikoptern blir nu endast sjuksköterskor.

– Det känns konstigt att den högsta medicinska kompetensen inte kommer ytterområdena till del, säger Ulf Andersson, sektionschef för ambulans-helikoptern på Södersjukhuset.

Även Karin Sedig, en av läkarna från ”Livräddarna”, är tveksam till nyordningen.

– Narkossjuksköterskorna är väldigt kompetenta så jag tror inte att det kommer att äventyra patienternas liv. Men att säga att det inte kommer att påverka vården är som att säga att mina 15 år som helikopter-läkare inte betytt något.

Landstingsrådet Gustav Andersson (c) är nöjd med beslutet och tycker inte att politikerna svikit väljarna.

– Vi har lovat en jämlik tillgång på ambulans i hela länet. Läkarmedverkan i ambulanser är inte normalt på land. Varför skulle människor i skärgården behöva läkare mer? Nu kan de här läkarna i stället användas vid svåra olyckor då det är motiverat, säger han.