Föreslår förbud mot bulefiske

NYHETER

Fiskeriverket vill snabbt införa ett förbud mot så kallat bulefiske i Öresund.

Men det kommer i så fall bara gälla svenskar, inte danskar.

Bulefiske innebär att stim av lekande fisk söks upp med hjälp av ekolod och sedan krokas. Kroken kan fastna lite här och var på fisken – i ögonen, gälarna eller buken.

Fisket i Öresund är oetiskt, anser Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad. Frågan har diskuterats med danska myndigheter, men från dansk sida har responsen varit sval.

– Danskarna har inte samma intresse för just den här frågan, säger Axel Wenblad till TT.

Efter att bulefisket skildrats i SVT:s Uppdrag granskning föreslår nu Fiskeriverket att förbud mot bulefiske införs i Sverige. Axel Wenblad räknar med att ett förslag ganska snart kommer att kunna skickas ut på remiss och att ett förbud kan införas redan i år.

Men det blir i så fall enbart för svenska medborgare. Danskar som fiskar i Öresund kommer att kunna fortsätta med bulefiske.

Metoden används bara i Öresund, eftersom det bara är här som det lätt går att finna stora ansamlingar av lekande torsk. Det är en följd av det förbud mot trålfiske som råder av sjösäkerhetsskäl.

– Sportfiske för mig är att kämpa med fisken när den ägnar sig åt födosökande, inte att ta den när den leker, säger Axel Wenberg.

Cecilia Klintö/TT