Verktyg mot barnsexbrott på nätet

TT

Publicerad 2018-02-15

Nätverktyget Arachnid som letar upp bilder och filmer på nätet som skildrar sexuella övergrepp på barn integreras nu fullt ut i svenska Ecpats arbete.

– Nu önskar vi bara en lagändring som gör att svenska dataföretag som känner till att de har övergreppsmaterial i sina servrar tvingas att ta bort det, säger Ecpats generalsekreterare Anders Pettersson till TT.

Ecpat (End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes) är en ideell organisation som arbetar mot alla former av sexuell exploatering av barn.

Svenska Ecpat Hotline blir först i Europa att arbeta med verktyget som har utvecklats av Canadian Center for Child Protection (C3P). Arachnid är en så kallad webcrawler, vilket innebär att programmet söker igenom nätsidor och indexerar länkar och sedan identifierar innehållet på nätsidorna.

Hittills har verktyget sökt upp och kontrollerat över 41 miljarder bilder på 1,1 miljarder nätsidor. Det har resulterat i att omkring 80 000 unika bilder och filmer kan identifieras varje månad och att de som ansvarar för de servrar där materialet påträffas får ett meddelande om det allra grövsta materialet.

Genom ett samarbete med C3P kan nu svenska grenen av Ecpat använda verktyget.

– Vi kan granska fler tips med en högre hastighet, tips som har bäring på Sverige, säger Anders Pettersson.

Bygger på samarbete

Att bekämpa övergreppsmaterial på nätet bygger i stor utsträckning på samarbete.

– Volymen på övergreppsmaterial är så stor att ingen klarar av att göra det här på egen hand, säger han.

Ecpat arbetar nu med att integrera verktyget och koppla samman det men den befintliga tekniken.

– Vi har jobbat med en hotline under många år. Med en hög grad av automatik kan vi nu skicka information till de dataföretag i Sverige som omedvetet har den här typen av material på sina servrar.

Krävs annan lagstiftning

Men Anders Pettersson menar att bättre teknik bara är en del av lösningen på problemet.

– För att det ska bli effektivt krävs också en annan lagstiftning. I Kanada finns en lag som säger att det är olagligt att ha övergreppsmaterial i sina system om man känner till det. Men en sådan lag har vi inte i Sverige, säger Anders Pettersson.

– Ska vi ha ett samhälle som aktivt och aggressivt motverkar detta så krävs det inte bara teknik utan också en lagstiftning som går i takt med tiden.

Påverka regeringen

Ecpat har försökt påverka regeringen att uppdatera lagarna på det området.

– Flera av de lagar som gäller idag har tillkommit i en tid då vi inte hade internet och är helt utdaterade, säger Anders Pettersson.

– Volymen på övergreppsmaterial är så stor att ingen klarar av att göra det här på egen hand.

Ecpats generalsekreterare Anders Pettersson