Vatten kan vara äldre än solen

Vatten i vårt solsystem kan komma från isar som har funnits före solen.
Forskning som presenterades i torsdags ger hopp om liv i andra solsystem.
Vatten i vårt solsystem kan komma från isar som har funnits före solen. Forskning som presenterades i torsdags ger hopp om liv i andra solsystem.

Vatten i vårt solsystem kan komma från isar som har funnits före solen.

Forskning som presenterades i torsdags ger hopp om liv i andra solsystem.

– Vi kan se att sättet som vårt solsystem formades på inte är unikt, säger professor Tim Harries till The Independent.

Solen föddes ur ett moln av stjärnstoft. I det har is funnits som sedan har bildat hav på jorden, pekar ny forskning på.

– Det är anmärkningsvärt att de här isarna överlevde hela processen av att en stjärna föds, säger Lauren Cleeves, som lett forskningen vid universitetet i Michigan, till nyhetsbyrån Reuters.

Studien, som har publicerats i tidskriften Science, har gått ut på att ta reda på om allt vatten på jorden i stället kunde ha bildats i den efterföljande processen då planeterna skapades.

Mer lika förhållanden

Vid big bang skapades tungt vatten – som är vanligt på jorden – med väteatomer som är dubbelt så stora. De nya forskningsresultaten visar att tungt vatten inte kan ha bildats i den miljö där planeterna skapades, eftersom det inte fanns tillräckligt med joniserande strålning där.

– Utan att något nytt vatten bildats, kan dessa isar bara ha kommit från den kemiskt rika interstellära gas som solsystemet formades av, säger Lauren Cleeves till Reuters.

En annan teori går ut på att vattnet som fanns före solen har förångats och sedan återigen frusit till is.

Karen Willacy, astrofysiker vid NASA, anser att resultatet är mycket intressant. Tidigare forskare har krånglat till det när de har sökt svaren på gåtan.

– Det här är ett mycket enklare angreppssätt, att bara använda kemin som är välkänd, säger hon till Science.

Forskarna räknar med att närmare hälften av vattnet på jorden kommer från den här urtidsisen. Vattnet är då äldre än de 4,5 miljarder år som solen funnits.

Resultatet har även väckt hopp för de som letar efter utomjordiskt liv. Förutsättningarna är betydligt mer lika i de interstellära molnen runtom i universum än när planeter skapas – vilket betyder att det lär finnas "vatten överallt som väntar på att planeter ska ta form", konstaterar Science reporter.

”Är inte unikt”

– Vi kan se att sättet som vårt solsystem formades på inte är unikt och att exoplaneter (planeter utanför vårt solsystem, reds anm) kommer att formas i vattenrika miljöer, säger Tim Harries, professor vid universitetet i Exeter och med i forskargruppen, till brittiska The Independent.

Hans Rickman, pensionerad professor i astronomi vid Uppsala universitet, är däremot tveksam till att dra slutsatser av studien.

Han skulle vilja ha svar på huruvida omfrusen is skulle få den vanliga halten av tungt vatten, deuterium, i stället för den förhöjda.

– I så fall skulle man nämligen kunna säga att jordens vatten kom från is som fanns en aning före solens uppkomst, säger han.

Inte heller ser han att forskningsresultatet pekar på att det skulle finnas liv på exoplaneter.

– Detta liv skulle inte bry sig det minsta om värdet på deuteriumhalten, säger Hans Rickman.

Publisert: