”Våldtagna blir inte trodda”

Publicerad 2014-11-05

Ny rapport om kvinnor som nekas asyl

Lagen är skriven för män. Och kvinnors skyddsbehov syns inte, anser författarna till en ny kritisk rapport utifrån tolv våldtagna kvinnor som förgäves sökt asyl i Sverige.

”Djupt inhuman, upprörande och cynisk”, skriver de om Sveriges behandling.

Bakom rapporten står nätverket Etikkommissionen, med stöd av bland andra Läkare i världen, författaren Agneta Pleijel och läkaren Brita Hännestrand. Utifrån tolv aktuella fall vill nätverket visa hur kvinnors utsatthet inte tas på allvar. Därför får de inte asyl.

Gemensamt för de tolv kvinnorna är att de har våldtagits, flera i sina hem när mannen inte är där, av arbetsgivare, militärer och poliser. Några har sålts som varor.

Våldtäkterna ska ses som vapen i krig och etniska konflikter, menar nätverket. De tolv kvinnorna bör betraktas som politiska flyktingar, med könsmässiga komplikationer som tillägg. Men deras skyddsrätt kommer inte fram, enligt rapporten.

Blir inte trodd

Ett mönster är att våldtagna kvinnor har svårt att berätta och att handläggare ogärna frågar om sexuella trauman. När hon slutligen berättar blir hon inte trodd eller traumat avfärdat som ”privat” och inte en del av skyddsbehovet.

Rapportförfattarna pekar på att Utlänningslagen bygger på Genevekonventionen från 1951, och en definition av flykting som en vuxen heterosexuell man utsatt för statlig förföljelse på grund av sina partipolitiska aktiviteter. I den mallen passar de flesta kvinnor dåligt. Vilket inte betyder att de är opolitiska.

Kvinnor ska kunna få asyl för tvångsgifte, misshandel och diskriminering, i sina familjer eller utanför. Men klausulen från 2006 i Utlänningslagen om ”förföljelse på grund av kön” har fått mycket liten genomslagskraft, enligt rapportförfattarna som kräver att avslagsbesluten omprövas.

ANNONS