Ask: ”Någon måste se helheten”

NYHETER

För att kunna minska antalet kvinnor som dödas i nära relationer krävs flera insatser.

Framförallt mer samordning mellan myndigheterna och mer pengar till kriminalvården.

Det säger tidigare justitieminister Beatrice Ask.

– Någon måste ha helhetsgreppet om ett enskilt ärende, säger hon.

Den tidigare regeringen tillsatte en utredning för att se hur man ska kunna förhindra våld mot kvinnor i nära relationer, men trots intentioner och insatser från politiskt håll dödas fortfarande 16–17 kvinnor av sin man eller föredetta man varje år visar Aftonbladets granskning.

Att siffran inte minskar kan ha flera orsaker, säger Beatrice Ask (M), tidigare justitieminister, i Aftonbladet Morgon.

– Det kan vara att det krävs längre tid för effekt. Det är ett folkhälsoproblem. Mäns våld mot kvinnor i hemmet är något vi måste arbeta med över lång tid, säger hon.

Efterlyser helhetsgreppp

Utredningen, som gjordes av av Carin Götblad, var ett led i arbetet, men rapporten från utredningen har ännu inte lett till så många åtgärder, säger Beatrice Ask. I rapporten finns det ett 50-tal förslag som regeringen kan plocka fram propositioner på, säger hon.

– Bland annat att samordningen är för dålig.

Alla olika myndigheter som har hand om dessa fall har kunskaperna, men problemet är att kunskaperna och inte samordnas mellan myndigheterna, säger Beatrice Ask.

– Det måste kopplas samman till en helhet, där brister det fortfarande och det är mycket illa. Någon måste ha ett helhetgrepp om ett enskilt ärende, någon måste samla ihop det. Då fungerar hot- och riskbedömningen också.

Mer pengar

Ett annat problem som hon ser är de finansiella. I dag är man i många fall beroende av frivilliga insatser.

– Kvinnojourer borde får en mer långsiktigt stabil ekonomi. Mycket av hjälpen står och faller med frivilliga insatser och det är ett bekymmer, säger Beatrice Ask.

Hon skulle också gärna se att kriminalvården, polisen och den psykiatriska vården skulle få mer pengar.

– Att männen får behandling mot sin aggressivitet och sina problem.

Nuvarande justitieminister Morgan Johansson (S) hade inte möjlighet att närvara vid intervjun i Aftonbladet Morgon.

ARTIKELN HANDLAR OM