Så vill regeringen bryta manliga dominansen på universiteten

Bara var femte svensk professor är en kvinna.
För att öka jämställdheten tillsätter högskoleminister Helene Hellmark Knutsson (S) inom kort en nationell expertgrupp som ska leverera lösningar.
– Utvecklingen går alldeles för långsamt i dag, vi måste se till att vi tar vara på alla våra talanger, säger hon.
Bara var femte svensk professor är en kvinna. För att öka jämställdheten tillsätter högskoleminister Helene Hellmark Knutsson (S) inom kort en nationell expertgrupp som ska leverera lösningar. – Utvecklingen går alldeles för långsamt i dag, vi måste se till att vi tar vara på alla våra talanger, säger hon.

Bara var femte svensk professor är en kvinna.

För att öka jämställdheten tillsätter högskoleminister Helene Hellmark Knutsson (S) inom kort en nationell expertgrupp som ska leverera lösningar.

– Utvecklingen går alldeles för långsamt i dag, vi måste se till att vi tar vara på alla våra talanger, säger hon.

Det råder i dag en stor manlig övervikt bland Sveriges professorer på universitet och högskolor. 78 procent är män och 22 procent är kvinnor. Den skeva fördelningen är en av anledningarna till att Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, inom kort tillsätter en nationell expertgrupp som ska arbeta för ökad jämställdhet på svenska lärosäten.

Målet är både att öka andelen kvinnliga professorer, men även se till att forskningspengar fördelas mer jämställt och att arbetsmiljön för unga forskare ska förbättras. 

– Vi är en feministisk regering som sagt att jämställdhetsfrågorna ska komma högt på agendan. Redan i regeringsförklaringen fanns det väldigt mycket utpekat kring forskningen, säger Hellmark Knutsson.

Bara var femte professor är kvinna

Det är fortfarande inte bestämt exakt vilka som ska ingå i den grupp ministern kallar samman. Men Hellmark Knutsson säger att den ska vara bred och bestå av både forskare, samhällsdebattörer och andra som står högskolan nära.

– Det kan handla om genusforskning som specifikt tittar på vad som ligger bakom problemen men också vad som kan göras för att förbättra jämställdheten. Fokus ska vara att få fart på arbetet, säger hon.

De senaste åren har andelen kvinnliga professorer ökat i Sverige, från 12 procent 1999 till 22 procent i dag.

– Problembilden är känd och uppdraget för ökad jämställdhet har funnits länge, men det går för långsamt. Jag förväntar mig att gruppen ska ge mig ökad kunskap om vilken typ av arbete som verkligen fungerar för att utvecklingen ska gå snabbare. Det ska i sin tur bli ett stöd för våra lärosäten och myndigheter i sitt arbete att bli vassare på det här, säger Hellmark Knutsson.

Att få fram fler kvinnliga professorer handlar enligt ministern om att ta tillvara på "alla våra talanger".

– Det ska inte vara våra könsbundna uppfattningar om saker och ting som styr utan det ska vara de allra bästa forskarna som blir professorer. Det handlar också om att våra forskningsanslag ska fördelas så att vi inte går miste om våra bästa.

Ska leverera lösningar under kommande året

Enligt Hellmark Knutsson väljer fortfarande kvinnor och män i hög grad olika utbildningar.

– Det görs utifrån hur vår arbetsmarknad är uppdelad. Det är också något jag skulle vilja bolla med en expertgrupp, vad man skulle kunna göra för att bryta könsstereotypa uppfattningar om både utbildning och ytterst yrke.

Expertgruppens arbete ska pågå i ungefär ett års tid framöver.

– I början av 2016 bör vi ha ett helt program. Men vi kommer nog presentera saker vartefter. Det blir ingen slutrapport, utan det här är ett sätt för mig att fördjupa kunskapen och få fram en mer kunskapsbaserad politik som gör skillnad på riktigt.

Hon vågar inte säga när hon tror att svenska lärosäten har blivit tillräckligt jämställda.

– Men min förhoppning är att det ska gå lite fortare framöver än vad det har gjort de senaste åren.

Publisert: