Stora Barriärrevet hotas av värmeslag

NYHETER

Korallerna tappar färgen och dör

Temperaturerna i vattnet kring Stora Barriärrevet är nu så pass höga att revet kan skadas av värmen, det hävdar australiensiska forskare. Det som enligt forskarna är farligt är att det varma vattnet bleker korallerna.

2002 har det varit rekordvarmt vid Stora Barriärrevet.Värmen gör att korallerna bleks. De blir vita, förlorar sina energigivande alger och dör i värsta fall.

Stora Barriärrevet är världens längsta korallrev och sträcker sig nästan 2 kilometer längs Australiens kust.

Flera faktorer påverkar färgen

Att korallrevet tappar färg är ett tecken på stress. Om temperaturen i vattnet går ner så kan korallerna återhämta sig och få färgen tillbaka. Om inte så kan de dö.

Varmt väder är en faktor som påverkar korallernas tillstånd men inte den enda. Vad som exakt gör att korallerna tappar färgen är oklart. Solstrålning, lågt tidvatten, låga salthalter i vattnet är andra faktorer som kan påverka.

Temperaturkarta avslöjar problemområden

Nu har forskarna vid The Australian Institute of Marine Science tillverkat en slags värmekarta. Där kan man se hur temperaturskillnaderna i vattnet har varierat de senaste tio åren. På så vis kan man se se vilka områden som har värst problem. Resultaten bekymrar forskarna.

Värst är det i området kring Princess Charlotte Bay, nära ö-gruppen Turtle Island. Från Cape Upstart till Whitsunday Islands samt vid vissa rev i Sir James Smith Group och i området kring Keppel Island är korallerna också extra utsatta.

Om Stora Barriärrevet:

Susanna Vidlund