De "svenska" hälsningarna skrivna med danska uttryck

29 SPRÅKFEL När Aftonbladets korrekturläsare tar sig an den danska annonsens svenska hälsningar, upptäcks inte mindre än 29 fel. De flesta av dessa fel är i själva verket inga fel utan danska. Lars-Erik Edlund, språkprofessor, ser flera tecken på att det är danskar som skrivit texterna. Det finns notabla avvikelser i det svenska språk som används i breven , säger han.
NYHETER

Selv, jeg och skal.

Orden är danska - men enligt Dansk folkeparti är de skrivna av svenskar.

- Det är originalutdrag av brev vi fått från Sverige, säger vice ordföranden Peter Skaarup.

Annonsen i Dagens Nyheter innehåller utdrag från 49 brev och mejl som Dansk folkeparti påstår sig ha fått från svenskar.

Men flera ord och formuleringar är uppenbart danska:

skal (ska)

selv (själv)

ubeboelig (obeboelig)

jeg (jag)

er (är)

dette (detta)

pct (dansk förkortning för procent)

förmanskap (ordförandeskap)

"Tydligt danskt"

Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk, nämner ytterligare några exempel:

- På två ställen har författaren använt böjningsformer som inte finns i svenskan. "Problemerna" och "idealer" är exempel på den danska böjningen.

I ett av breven har avsändaren skrivit: "Kämpa på - historien vill ge dig rätt". Det är också tydligt danskt, enligt Edlund.

- I Danmark används verbet "ville" i betydelsen "kommer att". Så förefaller också innebörden vara i det här fallet.

- Det finns notabla avvikelser i det svenska språk som används i breven.

Skåningar

Dansk folkepartis vice ordförande Peter Skaarup sa i går kväll till Aftonbladet:

- Jag har också hört att det finns en del danska ord i några av mejlen. Det är några av de många hälsningar vi fått från svenskar. Men det kan kanske finnas en och annan skåning bland dem som skrivit också.

Du menar att det är svenskar som försökt skriva på danska?

- Ja, så kan det vara. Annonsen innehåller orginalutdrag av brev och mejl som vi fått från svenskar. Den enda ändringen vi har gjort är att vi anonymiserat namnen.

Ni har tidigare kritiserat Mona Sahlin för att blanda sig i dansk politik. Gör ni inte samma sak nu?

- Jo, kanske det. Men vi tycker att det är rimligt att ett fritt folk får diskutera de frågor som de tycker är viktiga.

När Aftonbladets korrekturläsare tar sig an den danska annonsens "svenska" hälsningar, upptäcks inte mindre än 29 fel. De flesta av dessa fel är i själva verket inga fel - utan danska. Lars-Erik Edlund, språkprofessor, ser flera tecken på att det är danskar som skrivit texterna. "Det finns notabla avvikelser i det svenska språk som används i breven", säger han.

Jens Kärrman, Hans Österman