USA:s militär vill lämna Tyskland

NYHETER

Planerar flytta alla baser till Polen som straff

WASHINGTON

Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon planerar att flytta alla sina styrkor och militärbaser från Tyskland och avbryta det militära och industriella samarbetet länderna emellan, skriver tidningen The Observer.

Draget är ett straff för att Tyskland ställt sig i spetsen för de internationella motståndet mot ett krig mot Irak.

Frågan diskuterades under ett möte i Pentagon i veckan under ledning av försvarsminister Donald Rumsfeld.

Målet är att skada tysk ekonomi som ett svar på vad hökarna i Bushadministrationen ser som förbundskansler Gerhard Schröders förräderi och att statuera exempel för andra länder som kan ha planer på att trotsa USA:s vilja i framtiden, skriver The Observer.

Bara för att skada

- Vi gör detta uteslutande av ett skäl, för att skada tysk ekonomi, säger en Pentagonkälla.

- Våra styrkor bidrar med många miljoner dollar. Varför ska vi fortsätta att stötta ett land som har behandlat Nato och det skydd vi ställt upp med i tiotals år med ett så otroligt förakt?,säger källan.

- Vi ska skjuta Tysklands handel och affärsverksamhet i sank. Det gäller inte bara att dra tillbaka styrkor och utrustning, det rör sig också om att annullera kommersiella kontrakt och försvarsavtal, säger en annan källa i den amerikanska försvarsledningen.

Flytta styrkorna österut

Pentagons plan och den senaste tidens utfall mot Tyskland från kretsen kring Rumsfeld oroar det amerikanska utrikesdepartementet.

Där är man motståndare till denna typ av påtryckningar för att tvinga ett land att stödja den amerikanska politiken och i stället rädd för att det ska öka de antiamerikanska strömningarna i Europa, skriver The Observer.

Detta har emellertid inte hindrat Rumsfeld som inlett förberedelserna för att genomföra sin plan.

USA har i dag 42 000 soldater och 785 stridsvagnar stationerade i Tyskland. Det amerikanska flygvapnet har flera stora baser och 15 000 människor som arbetar som servicepersonal för omkring 80 flygplan.

Rumsfeld vill flytta de amerikanska styrkorna österut till länder som Polen, Tjeckien och de baltiska staterna som alla lojalt ställer upp på president Bushs Irakpolitik.

TT-NTB