Irakier kompenseras av Storbritannien

NYHETER

London

Storbritannien har betalat kompensation till irakier för 122 olika händelser, bland annat elva dödsfall, som har inträffat i det brittiskkontrollerade området i södra Irak.

Det sade en brittisk regeringstjänsteman på måndagen.

De irakier som dödades föll offer för brittiska kulor, dog i trafikolyckor eller vid sprängattacker mot brittiska arméfordon. Ett dödsfall gällde en irakier som hölls som fånge hos britterna.

Trettio andra fall gällde personer som skadats i liknande situationer. De resterande fallen handlar om ersättning för egendom eller fordon som kommit till skada.

Några detaljer kring händelserna eller hur mycket pengar som betalats ut lämnades inte i redogörelsen till parlamentet.

TT-AFP