Uppkoppling av el och telefon går långsamt

NYHETER

28 000 abonnenter fortfarande utan ström

Malmö

Medan regering, skogsbolag, transportörer och enskilda skogsägare funderar på hur man snabbast ska kunna bärga stormfälld skog, fortsätter uppkopplingen av de abonnenter i katastrofområdet som saknar el och telefon.

Men det går långsamt.

På fredagseftermiddagen var cirka 28000 elabonnenter i de värst drabbade områdena fortfarande utan ström, framgår det av Sydkrafts rapporter. Det är en förbättring med blott 1400 sedan i torsdags.

Telia Sonera meddelade att 30400 abonnenter, ungefär hälften i Västra Götaland och i Kronobergs län, alltjämt saknade fast telefonförbindelse, vilket tvärtom är en ökning med 3000 på ett dygn. Ökningen förklaras av att allt fler telestationer kommer igång och att det är först då som enskilda kunder anmäler fel.

Skogsnäringen och myndigheterna har ännu ingen färdig plan för hur skogarna ska kunna röjas och hur det stormfällda timret ska kunna skyddas från insektsangrepp och andra skador.

Sifferexercis

Statsminister Göran Perssons löfte i torsdags om ekonomisk hjälp i form av skattelättnader för skogsnäringen och bidrag med bland annat bistånd från EU:s katastroffond satte däremot fart på sifferexercisen.

Skogsstyrelsen angav den totala kostnaden för stormens härjningar till cirka 17 miljarder kronor, beräknat på 75 miljoner kubikmeter kullvräkt skog.

Södra skogsägarnas vd Leif Brodén sade i Dagens Industri att staten måste skjuta till tio miljarder kronor för att rädda så mycket skog man kan, bygga virkesterminaler och rusta upp vägar och annan infrastruktur.

Katastrofområdet får varje dag ta emot politiker och tjänstemän som själva vill bilda sig en uppfattning om skadornas omfattning och utbredning.

Politiker besökte området

På fredagen flögs bland andra miljöminister Lena Sommestad runt över förödelsen, men avfärdade alla tankar om flygbesprutning trots hotet om insektsangrepp. Försvarsledningen, med ställföreträdande ÖB Hans Berndtsson i spetsen, och åtta kristdemokratiska riksdagsledamöter tog sig också en titt.

– Det är först när man ser förödelsen med egna ögon som man inser vilken katastrof det här är, sade Berndtsson.

Thomas Hamberg/TT