”Någonting har varit där”

avSofi Tagesson

Marinen har som uppgift att skydda svensk vatten mot intrång under och över ytan. I nuläget är det inte klart vad det är som befinner sig – eller har befunnit sig – i vattnet utanför Göteborg.

– Någonting har varit där som vi inte vet vad det är, säger Magnus Lüning, insatsledare på marintaktiska staben.

Magnus Lüning berättar att de fartyg som befinner sig i området i Göteborgs skärgård är en del av analysarbetet. Enligt honom handlar det inte om någon aktiv jakt i nuläget.

– Vi använder fartygens sensorer för att se om någonting som inte ska ha varit där har varit där, säger han.

Vad analyserna har gett så här långt kan han inte kommentera.

– Analysen tar ganska lång tid, det kan ta flera veckor, säger han.

Generellt genomförs en operation av det här slaget, när främmande undervattensverksamhet misstänks, med hjälp av flera fartyg. Vilka fartyg som används bestäms beroende på området geografi och viken typ av sonarutrustning som behövs för att kunna genomföra analysarbetet.

Att så många fartyg befinner sig utanför Göteborgs kust beror på att flera av dem deltog i en övning, och har kunnat kallas in.

– Vi hade en övning runt Danmark, och hade lite resurser vi kunde ta in därifrån, säger Magnus Lüning.