Nyheter

”En infektion kan få förödande konsekvenser”

Av: 

Sofi Tagesson

NYHETER

Många sjukhus har rekommendationer

Sluta röka eller gå ner i vikt – annars blir det ingen operation.

Kraven på patienterna ökar inom sjukvården.

– Det är inte en moralfråga, utan en patientsäkerhetsfråga, säger Anders Sundelin, länschef och överläkare inom ortopedin på Norrbottens länssjukhus.

Allt fler sjukhus har krav – eller starka önskemål – på ett rökuppehåll inför och efter en operation. Flera har också krav på patienternas vikt.

– Patienterna själva har mycket att vinna på det här, säger Ulf Öhrvall, verksamhetschef inom kirurgi i Gävleborg.

På Norrbottens länssjukhus har de satt en gräns på max 40 i bmi för att en patient ska opereras; över den gränsen ökar risken för sårkomplikationer.

– Vi har nyligen infört den gränsen, men jag tror att det kommer att bli ett ökande problem, säger Sundelin.

Rökning ökar risken för komplikationer

Forskning visar att rökning ökar risken för komplikationer, bland annat minskas blodtillförseln till det drabbade området – och läkningen blir därmed mer utdragen. Dessutom ökar risken för infektioner.

– Vi vill att rökare ska göra ett rökuppehåll innan operation. Vi har det kravet på operationspatienter sedan ungefär ett år tillbaka, precis som vi inte opererar någon om inte blodtrycket är bra, eller diabetiker som inte har en välreglerad sjukdom, säger Anders Sundelin.

Socialstyrelsen skriver i sina riktlinjer att rökare som ska opereras bör erbjudas hjälp med rökavvänjning för att minska risken för komplikationer. Sedan är det upp till ansvarig läkare att göra en bedömning av patienten.

Rekommendation – men inget krav

På flera sjukhus är rökuppehållet dock inget absolut krav – utan en rekommendation för att patienten ska kunna återhämta sig på bästa sätt.

– Ingen diskrimineras om de väljer att inte sluta, men vi försöker att vara tuffa på ett positivt sätt, säger Jesper Persson, chefsöverläkare vid Malmö universitetssjukhus.

På ortopeden i Norrbotten är kravet stenhårt – sluta röka eller bli utan operation. Uppehållet ska börja fyra veckor innan operation och sluta tidigast åtta veckor efter.

– Samma policy gäller för alla typer av ingrepp, annars blir det inte hanterbart, säger Anders Sundelin.

Leder infektionskänsliga

Anledningen till att det på många sjukhus är just ortopedverksamheten som har hårdast krav på rökare har att göra med att lederna är extra känsliga för infektioner. Och konsekvenserna kan bli svåra.

– I en led kan en infektion få förödande konsekvenser, och leder är väldigt infektionskänsliga, säger Anders Sundelin.

Han betonar att det inte handlar om moral utan om patientsäkerhet.

– Vissa patienter kan tycka att de själva ansvarar för sina liv. Men vem tar ansvar för den allvarliga infektionen om de drabbas? Patienterna har inte kunskapen om vad som kan hända, och vi har en skyldighet att ta bort all riskfaktorer för patienten, säger Sundelin.

ANNONS EXTERN LÄNK

Klicka hem dina munskydd enkelt här - flera olika modeller hos MEDS.

MEDS

Publisert: