Dödade kvinnor

Politikerna svarar: Så ska kvinnomorden hindras

Av: 

Kerstin Weigl

Kristina Edblom

NYHETER

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):

– Vi fortsätter att arbeta med att förbättra hela rättsväsendets utbyte av information. Information som en polismyndighet har ska lättare kunna utbytas med andra polismyndigheter och åklagare. Dessutom ser vi över reglerna om fingerade personuppgifter och sekretess för hotade kvinnor.

Justitieminister Beatrice Ask (M):

– Den enskilt viktigaste åtgärden för att kvinnor ska uppleva större trygghet är att Sverige sedan

i somras har fler poliser än någonsin, drygt 20 000 stycken. Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder för att bli en mer lärande organisation. Samma misstag ska inte behöva upprepas.

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP):

– Vi måste bli bättre på att förebygga våld i nära relationer, säkerställa att förövarna lagförs och att offren får bättre skydd och stöd. För att åstadkomma detta har regeringen genomfört en miljardsatsning. Framöver måste vi också bryta tabut kring hur vi fångar upp de män som vill ha hjälp för att inte utöva våld mot sin partner.

Barn- och äldre­minister Maria Larsson (KD):

– Särskilda dödsfallsutredningar är något av det viktigaste. Forskningen är eftersatt, tycker jag. Ett riktigt kartläggningsarbete behövs. Handledning är viktig, för hur man ska fånga upp signaler i socialtjänsten och sjukvården.

Socialminister Göran Hägglund (KD):

– Socialstyrelsen har utrett frågan om ett system för dödsfalls­utredningar. Jag hoppas att vi ska få se detta komma på plats så snart det bara är möjligt. Regeringen har under 2006–2010 avsatt 1 miljard för att få en långsiktig ambitionshöjning kring mäns våld mot kvinnor.

ANNONS

Mumin-muggarna för 2022 är här! Förboka dem hos Cervera redan nu!

Extern länk från Cervera

Läs mer och köp här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Dödade kvinnor

ÄMNEN I ARTIKELN

Dödade kvinnor

Brott