”Inför nordisk valutaunion”

Uppdaterad 2019-06-26 | Publicerad 2011-10-25

Inför en gemensam nordisk valuta.

Det anser Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på fackförbundet Saco.

– I stort sett en bra tanke, säger ekonomiprofessor Harry Flam.

"Om eurosamarbetet fallerar vore en nordisk valuta en självklarhet", skriver Gunnar Wetterberg i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.

– De nordiska länderna fungerar bättre ihop än euroländerna, säger han till Aftonbladet.

Vill införa Nordens förenta stater

Gunnar Wetterberg förespråkar ett Norden med gemensam centralbank, där länderna skulle samarbeta som staterna inom USA. Han tror att människor är beredda att flytta mellan de nordiska länderna i större utsträckning än inom EU. Eftersom näringslivet är så olika mellan länderna, där Norge exempelvis är oljeberoende, Sverige har telekommunikation och skog och Danmark läkemedel och kött, anser han att de nordiska ekonomierna kompletterar varandra.

– De skulle gemensamt vara mindre känsliga mot globala konjunktursvängingar genom att turas om att hålla ekonomin på fötter, säger han.

”Skulle kunna vara aktuellt”

Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, är inte helt främmande för tanken.

– Det skulle kunna vara aktuellt om eurosamarbetet spricker. Det är svårt att tänka sig att enskilda länder skulle gå tillbaka till att ha en enskild valuta.

– Det är klart att Norden skulle vara mer av ett optimalt valutaområde än euroområdet varit. Inställningarna till regler man skulle behöva ställa upp är mer gemensamma inom norden än mellan nord- och sydeuropa.

Förutsättningarna för att en nordisk valuta skulle fungera skulle vara bättre än för euron, anser

Skilda meningar

Lars Calmfors, även om det inte skulle vara  problemfritt. Samtidigt skulle en gemensam finanspolitik behövas.

– Vi har exempel från Island där saker och ting gått väldigt snett.

Varken Lars Calmfors eller kollegan Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, tror däremot att det är något positivt för en eventuell valutaunion att industrierna är så utspridda över olika näringar som de är mellan Nordens länder.

– Ländernas näringsliv skiljer sig mycket åt. Norge är oljeberoende, Finland är beroende av sin skogsindustri och Sverige har mycket av allt. Länderna skulle drabbas av störningar på olika sätt. Dessutom skulle samma inflationstakt krävas, annars hamnar länderna i otakt, säger Harry Flam.

”Inte på grund av valuta”

Men inte heller Harry Flam ställer sig helt negativ till tanken:

– Det är i stort sett en bra tanke, men man ska inte inbilla sig att det skulle vara problemfritt. Alla argument man kan rikta för eller emot en europeisk valutaunion, kan man även se hos en nordisk. Fördelar är att investeringar mellan de nordiska länderna underlättas, men fortfarande skulle den unionen utsättas för påfrestningar när länderna drabbas olika av konjunkturen.

Harry Flam tror inte på Wetterbergs argument om att människors rörlighet skulle öka om en nordisk union infördes.

– Det är inte en gemensam valuta som gör att folk flyttar eller inte flyttar. Det är familj och kultur: samma anledning till varför inte norrlänningar flyttar till Skåne och tvärtom.

KD negativt

Anders Sellström, ekonomisk politisk talesperson för Kristdemokraterna:

– Det låter som en dröm som aldrig kommer att gå att genomföra i praktiken. Det betyder att Finland skulle gå ut ur eurosamarbetet. Det är så långsökt, säger han.

Sellström ställer sig kritisk till Wetterbergs argument om att nordiska unionen skulle vara befogad om "EU går mot en mer federalistisk lösning".

– Man skulle få en federalistisk lösning här också. Är man mot den typen av lösning bör man vara mot en nordisk union av samma anledning.

Han vänder sig också emot att Wetterberg tror att EMU kan vara på väg mot sin upplösning.

– Det tror inte jag. Då visar det sig självt att då ska vi inte ha någon valutaunion. Faller eurosamarbetet då finns det absolut ingen anledning att gå in i ett nordiskt

C positivt, V negativt

Ulla Andersson ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet:

– Det ligger ju en del i att vi har ganska likvärdiga förhållanden, och jag tycker vi ska utveckla samarbeten i Norden mycket. Men jag tror inte att bilda unioner är vår framtid, utan att vi behöver ett mellanstatligt samarbete där medborgarna kan vara med och påverka mer. Jag tror inte på bildandet av "uppifrånsystem" och överstatlighet. Vi har dock föreslagit utökat samarbete kring infrastruktur, forskning med mera, säger hon.

Per Åsling, ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet är däremot inte helt främmande för en union:

– För det första måste Sverige i dag ha fokus på att hitta en lösning på den finansiella situationen i Europa, för det andra ska vi inte gå med i något eurosamarbete. Däremot när vi har stabilitet i statsfinanserna inom Europa, är jag beredd att titta på ett ökat nordiskt samarbete, säger han.

Skandinavisk valutaunion har funnits

Sverige, Norge och Danmark har redan haft en valutaunion, den Skandinaviska myntkonventionen, som varade mellan 1876 ända fram till första världskrigets utbrott 1914. Tidigare hade Sverige och Danmark haft riksdaler, och Norge speciedaler. Samtliga byttes ut mot kronor.

Unionen innebar ett gemensamt myntsystem, och mynten, kronor, bestod av guld. Fast växelkurs infördes mellan valutorna – 1 krona var lika med 0,403 gram guld.

Följ ämnen i artikeln