Så styr Muller ensamt Saab

avAnna Alexandersson

Tar alla beslut själv

Victor Muller styr själv Saab när resten av styrelsen har hoppat av. Fördel: Han kan snabbt ta beslut. Nackdel: Ingen drar i handbromsen.

– Han utsätter sig för en stor risk att vara ensam i en så prekär situation, anser Christer Ridström på Styrelseakademin.

Trots strömhoppen från Saabs styrelse har Victor Muller formellt rätt att driva företaget. För det krävs bara Victor Muller, som ordinarie ledamot, och en avbytare på bänken – Martin Larsson, affärsutvecklingschef sedan förra året.

"Är oerhört ovanligt"

Det är dock enligt Bolagsverket inte vanligt att ett internationellt bolag i Saabs storlek har en så liten styrelse.

– Det här är oerhört ovanligt. Det är ett fall att ta med till historieskrivningen, säger Christer Ridström, utbildningsansvarig och styrelseledamot i Styrelseakademin.

– Tanken med en styrelse är att man ska ha ett antal kloka personer som ska hjälpa vd att styra rätt och fokusera på det strategiska områden. Styrelsen har två huvuduppgifter, dels att staka ut framtiden och dels kontrolluppgiften att se till att bolaget har pengar. Nu ska han sköta det här själv, det får han men han utsätter sig för en stor risk att vara ensam i en så prekär situation.

"Chansning"

Biltillverkaren beslutade på sin stämma den 10 juni att styrelsens sammansättning och storlek skulle ändras. De fyra fackliga representanterna har sedan lämnat avgångsanmälningar till Bolagsverket. En ansökan om ny firmateckning måste registreras.

Christer Ridström anser att det vore en chansning och oroande om Victor Muller planerar att styra Saab själv framöver. Han anser att biltillverkaren borde kalla till bolagsstämma men inser att det kan ta några veckor.

Victor Muller är i nuläget den som ensam, i egenskap av ägare och vd, fattar beslut om detta och allt annat. Han tar rimligen in den kompetens utifrån som behövs för att fylla tomrummet efter till exempel chefsjurist Kristina Geers, som suttit i ledningsgruppen.

Tar snabbare beslut ensam

Med tanke på hur Muller har rest fram och tillbaka över världen den senaste tiden kan det också förenkla och snabba upp besluten när han nu är ensam i styrelsen.

– Det kan vara en fördel. Det är ingen som kan opponera sig och ingen som kan dra i handbroms. Men det är svensk lagstiftning som gäller och aktiebolagslagen skiljer sig från den i Nederländerna så han kan behöva ta in någon utifrån, konstaterar Christer Ridström.

Hur ser du på att flera i styrelsen lämnat sina stolar?

– Det är i sig oroande. Det verkar som de flyr fartyget.

Även om styrelseledamöterna har hoppat av kan de i efterhand anses vara ansvariga för att inte ha upptäckt krisen i tid. En minoritet av aktieägarna på bolagsstämman kan besluta om att inte bevilja ansvarsfrihet och väcka talan mot de som försummat.

– En styrelse får inte vara oaktsam, man är där för att hantera andras pengar, ägarnas, man måste vidta mått och steg i tid, förklarar Christer Ridström.

Håkan Skött, ordförande i IF Metall, är en av dem som av "personliga skäl" lämnat styrelsen i Saab.

Borde det inte vara bra både för företaget och IF Metalls medlemmar att du som facklig representant har insyn och kan påverka beslut?

– Jag vill inte kommentera mer i den frågan.