Länsstyrelsen stoppar nytt bostadsområde — kan ge cancer

Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

avAftonbladet

NYHETER

Det skulle bli en helt ny stadsdel med 700 bostäder.

Men nu har länsstyrelsen upphävt detaljplanen av industriområdet vid Bromma flygplats.

Orsak: Området är cancerframkallande.

Det var i juni som kommunfullmäktige i Stockholms stad antog detaljplanen i Mariehäll vid Bromma flygplats, som skulle omvandlas till en ny stadsdel med 770 bostäder, lokaler, förskola, torg och parkstråk.

Men bara en månad senare beslutade länsstyrelsen att ompröva planen eftersom man hittat markföroreningar — klorerade kolväten som är cancerframkallande, skriver svt.

Enligt länsstyrelsen finns det sannolikt en spridningskälla inom detaljplansområdet som är betydligt mer omfattande än vad som framgår i handlingarna.

Förutom cancerframkallande kolväten anser länsstyrelsen även att man saknar en plan över regleringen av markbuller från flygplatsen.

ARTIKELN HANDLAR OM