Dödsbränderna blir allt fler

NYHETER

Antalet dödsbränder har stigit konstant de senaste åren. En dyster trend som kanske inte bryts i år.

Ända sedan dödliga bränder gick ned senast (2004) har det varit en stadig ökning. 2006 omkom 84 personer i lågorna, 2007 steg siffran till 97 för att i fjol passera 100-strecket, då 114 dog.

Under första halvåret i år omkom 57 personer, fem färre än under motsvarande period i fjol.

Drygt hälften av alla som omkommer i bränder är över 60 år. Omkring två tredjedelar är män.