Läkarna kräver bättre riktlinjer

Av: Marijana Dragic

Publicerad:
Uppdaterad:

Hägglund: Det behovet finns inte

1 av 2

Hon gjorde bara sitt jobb.

Så ser många av kollegorna på den kvinnliga läkare som misstänks för dråp på ett spädbarn.

Nu kräver läkarna klarare riktlinjer för att veta vad de får göra. Men socialministern vägrar lyssna.

– Det finns en praxis som fungerar väl, säger Göran Hägglund (KD).

I höstas fick regeringen ett förslag till nya riktlinjer för vård i livets slutskede.

Förarbetet pågick under två och ett halvt år och Statens medicinsk-etiska råd samarbetade med landets främsta experter på området.

– Samma dag som förslaget kom in lades den till handlingarna. Jag blev mycket upprörd, säger Barbro Westerholm (FP), riksdagsledamot och ledamot i rådet.

Kritisk till agerandet

Läget är mer akut än någonsin efter att en läkarkollega anklagats för dråp, menar hon.

– Varken läkaren, patienten eller anhöriga ska behöva leva i ovisshet över vad som egentligen gäller,

säger Barbro Westerholm. Även rådets ordförande Daniel Tarschys är kritisk till regeringens agerande.

– De gömmer huvudet i sanden och vill inte gärna ta i dessa frågor. Men det måste de göra, säger han.

Men riktlinjer är onödiga, enligt Göran Hägglund:

– Det finns en praxis som fungerar väl. Enligt de personer som jag möter, som jobbar med de här frågorna, har det inte funnits ett behov av ett tydligare skrivet regelverk, säger han.

Tydligare

Bristen på regler kommer att få negativa konsekvenser för hela läkarkåren, enligt Barbro Westerholm:

– De måste veta att de inte kan bli anklagade för mord.

Hon får medhåll av Hans Hjelmqvist, läkare vid Anestesi och intensivvårdskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.

– Det är helt klart att det behövs tydligare riktlinjer. Efter att åklagaren klampat in på

arbetsplatsen och gripit en kvinna för att hon gjort sitt jobb så känner vi en väldigt stor oro över hur vi ska arbeta, säger han.

I dag ska polisen förhöra undersköterskan som var med när den lilla flickan dog av en överdos morfin på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Publicerad: