Här är det brist på vaccinet

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-11-03

Kraftig brist på vaccin i Norrbotten, Skåne, Östergötland. Inga problem i Örebro, Kalmar och Jönköping.

Det visar en rundringning till landets landsting som Aftonbladet.se gjort.

1. Hur mycket vaccin finns det kvar?

2. Har ni varit tvungna att slänga något vaccin?

3. Hur har trycket varit?

4. Kommer ni erbjuda vaccinering på grundskola och gymnasieskolor?

Stockholm

Hanna Holmquist Karlsson, Presschef Stockholms läns landsting.

1. – Enligt rapporteringen finns ca 122.000 doser kvar, men samtidigt räknar vi med att många av dem redan har använts. I denna vecka får vi ca 140 000 doser till.

2. – Nej, vi slänger inget användbart vaccin utan läkarna kan göra bedömningen om det finns någon annan man kan ge vaccinet till om man har några doser över. Det har hänt att vaccin slängts av säkerhetsskäl för att det råkat förvaras felaktigt, till exempel var det ett kylskåp som gick sönder.

3 – Det finns ett mycket stort intresse av att få vaccin och vi får många frågor till Vårdguiden.se och vårdguiden på telefon om vaccinet.

4. – I mitten av denna vecka börjar vi vaccinera barn via BVC och skolelever via skolhälsovården. Det kommer ta cirka tre veckor innan alla barn och unga fått vaccin.

Örebro

Hans Fredlund, smittskyddsläkare.

1. – Det är ingen brist. Vi har 20.000 doser att fördela denna vecka.

2. – Enstaka doser kan ha slängts på grund av att man räknat fel.

3. – Efterfrågan är hanterbar. Enstaka dagar har det varit mer tryck. Också mer köer i början på veckan än i slutet av veckan.

4. –Ja, vaccinering av eleverna i grundskolan och gymnasiet kommer att ske vecka 47. Vaccineringen kommer däremot inte ske i skolan utan på platserna för allmän vaccinering, Eleverna får gå dit med sina föräldrar.

Uppsala

Johan Hedlund, smittskyddssköterska, Uppsala läns landsting.

1. – Det är begränsad tillgång. Landstinget har hittills fått 52.000 vaccindoser och vi kommer få 24.000 nya doser i veckan.

2. – Några få doser kan ha gått till spillo.

3. – Det är högt tryck och det råder stor brist på vaccin i Uppsala läns landsting. Vaccinet räcker inte till alla som vill vaccinera sig.

4. – Det kommer inte ske någon allmän vaccination på skolorna. Den här veckan har vaccineringen av barn och ungdomar mellan 3-18 år startat. De får komma till vårdcentralen med sina föräldrar. Denna grupp är prioriterad fyra veckor framåt.

Sörmland

Lennart Persson, chefsläkare.

1. – Det finns endast några enstaka doser kvar, men det är ändå ingen brist just nu. Vi får 19.000 nya doser i morgon. Vi har haft problem med sena leveranser, men har ändå uppnått goda resultat och kunnat vaccinera 80 procent av de riskgruppspatienter som vi kallat.

2. – Nej, vi har inte slängt något. Det som var kvar från riskgrupperna har gått till hälso-och sjukvårdspersonalen.

3. – Det är hårt tryck och det är omöjligt att matcha efterfrågan med tillgången med vaccinet.

4. – Ja, de små barnen, mellan 3-6 år, ska vaccineras vecka 47. Grundskola och gymnasielever kommer att vaccineras från och med vecka 48. Den 24 november börjar den allmänna vaccinationen.

Östergötland

Anita Mohall, beredskapsöverläkare inom Östergötlands landsting.

1. – Vi har brist. Vi har precis fått 26.000 doser som beräknas ta slut denna vecka. Vi kommer sedan få ett litet tillägg på 4.000 doser.

2. – Det kan jag inte svara på. Vi har tagit fram en metod för att slippa slänga. Vi har också sett till att doserna spridits på ett bra sätt.

3. – Det har varit ganska stort tryck och allt vaccin har gått åt. Jag tror att det kommer ta slut denna vecka.

4. – Ja, vaccinationerna av grundskole- och gymnasielever startar vecka 47.

Blekinge

Rickard Eitrem, smittskyddsläkare Blekinge landsting.

1. – Vi har ingen brist. De 4000 doser som vi har kvar kommer att räcka tills vi får ny leverans.

2. – Ja, vi har slängt 33 doser av 7300.

3. – Det har varit lagom tryck. Vi har kunnat vaccinera 95 procent på barnavårdcentral och 90-97 i personalgrupperna.

4. – Vi har påbörjat vaccinering på förskolorna den här veckan. Gymnasieeleverna kommer därefter.

Skåne

Hans Bertil Hansson, smittskyddsläkare Region Skåne.

1. – Vi har 113.500 doser kvar och de räcker precis till de skolelever som vill ha det. Vi har kraftig brist på vaccin. Vaccinet har blivit försenat och vi har fått för lite. Det är många som står på kö.

2. – Nej, vi är väldigt sparsamma.

3. – Det har varit hårt tryck. Men trots det har det fungerat väl och vi har hunnit vaccinera många.

4. – Vi har påbörjat vaccinering av eleverna i grundskolan och gymnasiet denna vecka. Vi räknar med att vaccinera 100.000 elever denna vecka.

Halland

Mats Erntell, smittskyddsläkare.

1. – Det råder brist. Vaccinet tog helt slut i förra veckan. Efter påfyllning finns omkring 18.000 doser. Vi skulle kunna vaccinera mycket mer, bara vi fick mer vaccin. Vaccinet vi har i lager nu är ”tjingat” och kommer att gå till vårdpersonalen.

2. – Enstaka doser har fått kastas. Vi har uppmanat vårdpersonalen att låta vaccinera folk som inte tillhör riskgruppen om det blivit vaccin över.

3. – Det är tryck, men samtidigt inget uppenbart missnöje bland de som hör av sig. Det känns som att vi lyckats hålla en god balans.

4. – Vi har börjat med vaccination i grundskolan denna vecka för elever mellan 3-9 år. Vaccineringen sker både på skolorna och på vårdcentralerna.

Västra Götaland

Mats Erntell, smittskyddsläkare Västra Götalands landsting.

1. – Jag kan inte ge någon exakt siffra. Men behovet är i alla fall större än tillgången. Hittills har ungefär 250.000 doser levererats på tre veckor och nu väntar vi på mer vaccin.

2. – Det kan jag inte svara på.

3. – Vi skulle vilja vaccinera mer. Har anpassat oss efter tillgången. Just nu saknas det vaccin för en och en halv miljon människor.

4. – Vi startar vaccineringen i grundskolorna nästa vecka. De yngre klasserna vaccineras först, sedan kommer gymnasieskolorna vecka 48.

Värmland

Petter Niljung, informatör, Landstinget i Värmland.

1. – I fredags kom 16.000 doser som spreds till skolorna och gymnasierna. Imorgon kommer ytterligare 3230. Sedan kommer 12.960 doser nästa vecka, varav drygt 10.000 går till skolorna och resten till riskgrupperna. Hittills har vi lyckats vaccinera all vårdpersonal.

2. – Nej, ingenting har slängts. Om det blir vaccin över går vi ut och nyper någon på gatan. Vi har en strikt policy att ingenting får slängas.

3. – Det råder brist vilket gör det lurigt att planera. Vi väljer att tro på att leveransplanen håller men situationen ställer höga krav på medborgarna.

4. – Vaccinering i grund- och gymnasieskolorna är igång. Vi kommer att fortsätta även nästa vecka.

Jönköping

Daniel Lilja, projektledare för vaccineringen, Jönköpings landsting.

1. – Vi har 13.000 doser att fördela denna vecka. Doserna kommer gå till riskgrupperna.

2. – Jag tror inte det. Kanske någon enstaka dos kan ha slängts.

3. – Det har varit något lägre tryck än vi räknat med så det har fungerat jättebra.

4. – Det kommer inte ske någon vaccinering i skolorna på grund av motstånd hos skolhälsovården. UI stället kommer föräldrar i åldern 18-30 kunna komma med sina barn och vaccinera sig under vecka 47. Veckan därpå är det dags för föräldrar mellan 31-40 år.

Kronoberg

Magnus Herman, smittskyddsläkare Kronobergs landsting.

1. – Vi har 13.000 doser kvar och just ser vi ingen brist. Däremot kommer det bli mindre leveranser nästa vecka så det kan förändras.

2. – Nej, inget har slängts.

3. – Förra veckan var det hårt tryck och vaccinet tog slut på flera ställen. Efter att vi omfördelat ser det nu bättre ut.

4. – Vaccinationerna i skolorna kommer preliminärt i gång vecka 47. Om det skulle finnas tillräckligt mycket vaccin kan skolvaccinationerna starta redan vecka 46.

Kalmar

Pressekreterare Rolf Asmundsson, Kalmar läns landsting.

1. – Det är ingen brist. Vi har cirka 16.000 doser som har levererats ut till både skolor och vårdcentralerna. Vi vaccinerar riskgrupperna denna vecka. Innan dess har högriskgrupperna och vårdpersonalen vaccinerats.

2. – Ja, ett kylskåp gick sönder vilket ledde till att 3.800 doser gick till spillo.

3. – Trycket är hanterbart. Telefontrycket har varit högt.

4. – Vaccineringen i grundskolorna för barn mellan 3-6 startar nästa vecka. Äldre barn och ungdomar kommer veckorna därefter.

Västmanland

Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Landstinget Västmanland.

1. – Det finns doser kvar, men det finns enskilda vårdcentraler som har slut. Det kommer in 18.000 doser i morgon, tisdag. Efterfrågan som helhet är större än tillgången.

2. – Enstaka doser har kasserats. Vi har däremot uppmanat vaccinatörerna att inte slänga något i onödan.

3. – Vi har upplevt att efterfrågan har ökat sedan förra veckan.

4. – Vi startar skolvaccinationerna under vecka 47. Börjar i liten skala i början eftersom vi inte vet hur mycket vaccin som kan behövas till riskgrupperna.

Dalarna

Lars Aspgård, intendent i landstinget Dalarna.

1. – Vi har sammanlagt 20.000 doser att fördela denna vecka. Det är inte tillräckligt.

2. – Det är en svår fråga. Kanske har det slängts någon enstaka dos. Vi försöker att ringa in patienter från icke-riskgrupper för att utnyttja alla doser.

3. – Behovet är större än tillgången. Vi är långt ifrån den volymen som vi skulle behöva.

4. – Vi kommer starta barnvaccinationerna i mitten eller slutet av november, alltså vecka 47-48 Ambitionen är att börja med de yngre åldrarna. Det kan också komma att variera mellan kommunerna.

Gävleborg

Johan Adolfsson, landstingets presstjänst.

1. – Vi har ingen brist. Cirka 17.000 doser finns kvar och det är tillräckligt. Teoretiskt sett har vi ett överskott. Sedan kan det vara så att vi förbrukat mer än vad som rapporterats.

2. – Det har säkert blivit något slängt, men jag vet inte hur mycket. Det är sagt att personalen ska ta vaccinet om det blir något över.

3. – Vi har lyckats matcha tillgången med efterfrågan. Sedan har det blivit kö på någon enstaka hälsocentral och på några få ställen har vaccinet tagit slut.

4. – Vi har börjat med skolvaccinationerna denna vecka för elever mellan 6-19 år. Barnen och ungdomarna är prio 1 just nu.

Västernorrland

Sara Johansson, informatör, Landstinget Västernorrland.

1. – Vi har ingen siffra på antalet doser men kan säga att det finns vaccin kvar på de flesta vaccinationsenheter i länet. En ny vaccinleverans kommer i morgon, tisdag.

2. – Nej, vi slänger inget vaccin. De doser som bli över omfördelas inom länet.

3. – Det har varit ett jämnt tryck de tidigare veckorna. Däremot ett hårt tryck denna vecka från personer som inte tillhör riskgrupperna.

4. – Vaccinering av skol- och gymnasieelever har startat idag. Vaccineringen av de yngre barnen, 3-6 år startade förra veckan.

Jämtland

Anna-Lena Högström, Informationsstrateg, Jämtlands läns landsting.

1.– Vi har ingen brist just nu. Vi fick en leverans på 7.500 doser i torsdags och det ska komma 10.000 doser i veckan.

2. – Nej, ingenting har slängts.

3. – Trycket är hårt. Vi har tvingats stänga igen vårdcentraler eftersom vaccinet har tagit slut

4. – Vaccinering av förskole-, grundskole- och gymnasieelever startar preliminärt nästa vecka. Vaccineringen kommer att skötas av landstinget eftersom skolhälsovården frånsagt sig ansvaret. Landstinget kommer att åka ut till vissa skolor. I andra fall kommer eleverna få söka sig till vårdcentralen.

Västerbotten

Lena Skedebrant, smittskyddssköterska.

1. – Vi har ingen brist. Vi har 18.500 doser att fördela denna vecka.

2. – Vi har inga uppgifter om det.

3. – Det är stor efterfrågan. Vaccinet tog slut på vissa hälsocentraler förra veckan.

4. – Barn mellan 3-5 är näst på tur och kommer troligen vaccineras under vecka 47. Sedan kommer grundskole- och gymnasieelever preliminärt vecka 48. Skolhälsovården samarbetar med hälsocentralerna och hälsocentralerna kommer söka upp eleverna i skolorna.

Norrbotten

Gunnar Persson, regional sjukvårdsledare i Norrbotten.

1. – Vi har små kvantiteter och ingenting i lager. Vi väntar på en leverans på knappt 20.000 doser. Hittills har vi bara kunnat vaccinera riskgrupperna och vårdpersonalen.

2. – Nej, ingenting. Vi har använt allt vaccin vi fått.

3. – De första dagarna var det hårt tryck eftersom vi inte har haft tillräckligt med vaccin.

4. – Vaccinering av grundskole- och gymnasieelever samt och förskolebarn kommer tidigast kunna göras vecka 47.

Gotland

Christer Stoltz, beredskapschef Gotlands län.

1. – Vi har 12.000 doser i dag och får 500 i morgon. Vaccinet ska fördelas både till riskgrupper, barn- och skolelever och vårdpersonal.

2. – Nej, ingenting vad jag vet. Möjligtvis enstaka doser kan ha gått till spillo. Vi är väldigt noggranna med att ta till vara på allt vaccin eftersom vi får så lite.

3. – Det är relativt stort tryck. Vi ser 80-85 procents vaccinationsvillighet bland de grupper som vi kallat.

4. – Vaccination av barn i förskola, grundskola och särskola har startat vecka 42. Men just nu är det uppehåll på grund av brist på vaccin. Vaccination i gymnasiet är på gång. Vi bedömer att vi kommer behöva 55.000 ytterligare doser för att kunna vaccinera alla som vill det.

ANNONS

Följ ämnen i artikeln