Nyheter

”Vårdnadsdomar inte könsstyrda”

NYHETER

Mammor vinner fler vårdnadstvister, men förklaringen är inte att domstolar gynnar kvinnor.

– Vårdnadstvisten avgörs långt innan den går till domstol, säger Johanna Schiratzki, professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

Föräldrar som förlorar vårdnadstvister skyller ofta förlusten på att rätten var mammavänlig, eller tvärtom, pappavänlig. En förklaring med väldigt stor attraktionskraft, enligt Johanna Schiratzki.

Men efter att ha gått igenom 382 domar i Sveriges hovrätter kan hon konstatera att förälderns kön faktiskt inte spelar någon roll.

– Det viktiga är hur ansvarsfördelningen såg ut i familjen innan man skiljde sig, förklarar hon.

Den förälder som har tagit hand om det gemensamma barnet mest, som till exempel har varit hemma när barnet har varit sjukt, har störst chans att få vårdnaden.

– Domstolarna dömer utifrån vad man har gjort, och inte vem man är, och det är ju så det ska vara, säger Schiratzki.

Barnets vilja

Förklaringen till att mamman oftare vinner vårdnadstvisten har alltså att göra med att hon i större utsträckning har tagit hand om barnet.

Barnets egen vilja tas det hänsyn till – ibland.

– Barn som vill vara hos ”rätt” förälder, den som även av rätten anses som bäst för barnet, får som de vill, konstaterar Schiratzki.

Ålder spelar ingen roll

De barn som däremot vill något som avviker har svårare att få gehör för sin vilja, och barnets ålder spelar inte någon roll.

– Det finns sexåringar som har fått sin vilja igenom och sextonåringar som har körts över, säger Johanna Schiratzki.

Undersökningen gjordes under 2004 och omfattar alla vårdnadsdomar i landets samtliga hovrätter. Dessutom gjordes ett urval av domar även under andra halvåret 2007.

TT

ANNONS EXTERN LÄNK

Minska risken för smittspridning under vintersäsongen; munskydd, hudvård och vitaminer hos MEDS

Meds

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter