Förlossningsvården

Krafterna som gör förlossningen så smärtsam

Av: 

TT

Barnets väg ut avgörs till stor del av utseendet på den så kallade födelsekanalen.

Foto: Christine Olsson / TT

NYHETER

En kamp mellan två motstridiga krafter. Det antas vara orsaken till varför det gör så j-a ont att föda barn. Men förutsättningarna mellan världens kvinnor skiljer sig åt, visar det sig.

Forskarna har länge trott att storleken på den kanal ur vilken vi föds, den så kallade födelsekanalen, är ett resultat av två evolutionära krafter som går stick i stäv med varandra. Den måste vara stor nog för att barnets breda huvud ska kunna passera, samtidigt som den måste vara tillräckligt liten för att kvinnan ska kunna gå effektivt.

Resultatet av detta obstretiska dilemma har, enligt vetenskapen, resulterat i en kompromiss som gör att barnet visserligen kommer ut, men först efter hårt arbete – och mycket smärta.

Ifrågasatt tanke

Om denna tanke är sann borde utseendet på födelsekanalen vara mer eller mindre standardiserat, eftersom de två förutsättningarna är desamma för världens alla kvinnor.

Men nu har bioantropologen Lia Betti och hennes kollega Andrea Manica vid University of Roehampton i London analyserat bäckenskelett från 348 kvinnor från 24 olika platser på jorden, och det visar sig att dessa skelett är långt ifrån exakta kopior av varandra. Tvärtom.

Bland annat har födelsekanalen hos kvinnor söder om Sahara i Afrika och hos vissa asiatiska populationer en mer oval form, såtillvida att de är smalare på sidorna, men vidare fram och bak. Hos européer är den också oval, men bara upptill, medan den hos amerikanska ursprungsbefolkningen är större generellt.

Hjälper barnmorskor

Tidigare forskning har visat att temperaturen kan ha betydelse, eftersom ett kallare klimat gynnar "rundare" kroppar. Enligt den aktuella analysen fanns ett sådant samband, men mycket svagt. I stället tror forskarna att skillnaderna främst beror på slumpen, beroende på vilka gener som funnits i den aktuella befolkningsgruppen.

Enligt forskarna kan kunskapen vara till hjälp för barnmorskor som hjälper kvinnor från olika delar av världen. Under förlossningsarbetet måste barnet nämligen rotera och hur detta sker varierar beroende på hur födelsekanalen ser ut. För barnmorskan kan barnets väg ut alltså te sig annorlunda och konstigt, fast så inte är fallet.

Studien presenteras i Proceedings of the Royal Society B.

ANNONS EXTERN LÄNK

SOMMAR-REA på barnkläder – 70% rabatt på märkeskläder

Kids Brand Store

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Förlossningsvården

Kvinnohälsa