Ny prognos: 190 000 kan söka asyl i år

Publicerad 2015-10-22

Migrationsverket: Kan liknas vid att Sverige har en landgräns till Turkiet

Mellan 140 000 och 190 000 personer väntas komma till Sverige i år - och osäkerheten för 2016 är mycket stor.

Migrationsverket räknar med en kostnadsökning på minst 70 miljarder kronor på två år.

Varulager, fabrikslokaler, mässhallar och skyddsrum kan bli aktuella som tillfälliga boenden.

Migrationsverket släppte på torsdagsförmiddagen sin prognos över antalet asylsökande till Sverige i år och nästkommande år. Jämfört med beräkningen i somras har antalet som väntas komma fördubblats.

– Det är en sällan skådad flyktingsituation i Europa och Sverige. Vi har aldrig sett så många människor som söker skydd, säger Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket.

Stor andel ensamma barn

I prognosen förutspår myndigheten att mellan 140 000 och 190 000 asylsökande kommer till Sverige i år. Bland dem är mellan 29 000 och 40 000 ensamkommande barn. Prognosen för i juli var 74 000 för hela året.

Siffrorna för 2016 bedöms också som osäkra och där räknar Migrationsverket med att mellan 100 000 och 170 000 personer söker asyl, varav 16 000-33 000 förväntas vara ensamkommande barn.

Beräkningarna bygger på att EU agerar för att få till en lösning på den akuta krisen. Det handlar bland annat om överenskommelser med Turkiet, gränskontroller och så kallade hot-spots, det vill säga särskilda gränszoner.

– Annars får vi ett plusscenario. Det går inte att förutse hur många det blir. Det är ett komplicerat och komplext läge, säger Anders Danielsson.

Han konstaterar att EU:s yttre gränskontroll i nuläget inte fungerar.

– Situationen kan liknas vid att Sverige har en landgräns till Turkiet.

"Vi tittar på allt"

Den ökade asylinvandringen kommer att innebära en stor kostnadsökning. Den totala kostnaden för asylmottagandet nästa år beräknas till 60,2 miljarder kronor. Motsvarande siffra för 2017 är 73 miljarder kronor.

Till nästa år beräknar Migrationsverket att man kommer att behöva 29 miljarder kronor mer än budgeterat för att klara sitt arbete, medan motsvarande siffra för 2017 är 41 miljarder.

– Lejonpengarna, den största delen är ersättningen som staten betalar ut till kommunerna, säger Anders Danielsson.

Vad är den största utmaningen?

– Boendesituationen är kritisk, att ordna tak över huvudet.

Utöver de lösningar som redan presenterats, som platser i tomma fängelser, tält och idrottshallar ser Anders Danielsson flera andra alternativ.

– Vi tittar på allt. Där det finns tak och värme. Det kan vara varulager, fabrikslokaler, mässhallar, kyrkor och församlingshem.

Migrationsverket utesluter inte heller att några av de 65 000 skyddsrum som finns i landet kan komma att behöva användas för tillfälliga boenden.

Kommer krävas lösningar

Migrationsverket betonar att EU:s agerande har stor betydelse för utvecklingen.

– EU:s och enskilda medlemsstaters agerande kommer att ha en avgörande betydelse för hur många asylsökande som når Sverige framöver, säger Merjem Maslo, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

Hur samtalen mellan regeringen, Vänsterpartiet och Alliansen utvecklas är också avgörande. Anders Danielsson vill inte närmare uttala sig om de samtalen men säger:

– Det är viktigt med en stabilitet i politiken. Att man enas och sätter ner foten. Om vad är en annan fråga, innehållet står inte jag för.

Är du oroad över att prognosen kommer öka spänningarna i samhället. De senaste dagarna har det brunnit på flera boenden?

– Ja, det finns mörka krafter i Sverige. Det är viktigt att vi kan stoppa det. Det här får inte förekomma, det är människor vi talar om.

Här kan du läsa Migrationsverkets prognos i sin helhet.

Hjälp, vad händer? Vi förklarar
flyktingkaoset