Beslut: EU-migrantlägret ska tömmas

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Malmös stora EU-migrantläger kommer att tömmas. Den överklagan och begäran om inhibition av beslutet som skickats till länsstyrelsen, ledde inte till något nytt beslut.

Senast söndag eftermiddag ska det stora EU-migrantlägret i Malmö vara tömt. Det beslutade Malmös miljönämnd tidigare i veckan.

Då valde gruppen Centrum för sociala rättigheter att överklaga och skicka in en begäran om inhibition av beslutet till länsstyrelsen. Men miljönämndens beslut står fast, länsstyrelsen avslår gruppens begäran.

Samlad bedömning

I beslutet tar länsstyrelsen upp förhållandena på platsen som ett argument. Men rättschef Leif Nyberin vill inte ta upp enskilda delar, han menar att det handlar om en samlad bedömning som ligger bakom beslutet.

– Vi gör ingen fullständig prövning, eftersom det ska ske skyndsamt. Men vi har tagit del av alla handlingar. Det blir en snabb prövning, en preliminär bedömning av vad en kommande prövning skulle kunna ge för beslut och då kom vi fram till att miljönämndens beslut ska ligga fast, säger han.

Allvarliga hälsorisker

I lägret vid stadsdelen Sorgenfri i Malmö bor just nu mestadels romer. Kommunen har hänvisat till att den sanitära situationen medför allvarliga hälsorisker för de boende, och att den omkringliggande miljön påverkas genom nedskräpning. Området ska städas och lägret rivas med hjälp av en entreprenör, då tomtägaren inte kunnat göra det.

Miljönämnden har också begärt så kallad handräckning av polisen, vilket kort innebär att de kan få polisiär hjälp att tömma lägret om de boende inte flyttar självmant. Och den begäran är nu beviljad. Men vilken dag polisen kommer gå in i lägret är ingen information man vill dela med sig av.

Ingen kommentar

– Hur vår tidsplan och planering ser ut är ingenting vi kommenterar, säger Lars Förstell, pressekreterare vid Malmöpolisen.

Ingripandet, om det krävs något, kommer inte per automatik innebära att de som fortfarande befinner sig i lägret efter klockan fyra på söndag blir brottsmisstänkta.

– Om de inte har lämnat, men lämnar på vår uppmaning ska det inte ske någon brottmisstanke, säger Lars Förstell.

TT

Publicerad: