Ex-försvarschefen: Så skulle Ryssland besätta Gotland

Rapporten om ryska invasionsövningar mot Gotland slog ner som en bomb på torsdagen. Militärens tidigare försvarschef för Gotland bedömer att Vladimir Putins krigsplaner skulle kunna förverkligas på bara sex timmar – med hjälp av ”trojanska hästar” och luftlandsättningstrupper. – Sker det en militär insats mot Baltikum blir Sverige indraget vare sig vi vill det eller inte. Och det första målet kommer att vara Gotland, säger Karlis Neretnieks.

Karlis Neretnieks arbetade som brigadchef på Gotland 1992-1995 och därefter operationsledare i Milo Mitt, det militärområde som hade ansvaret för försvaret av Mellansverige och Gotland.