Regeringen presenterar åtgärder på migrationsområdet

Regeringen vill minska antalet asylsökande som kommer till Sverige – dramatiskt.

MP-språkröret Åsa Romson var mycket nära tårar när åtgärder som medicinsk ålderskontroll och tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingbarn presenterades.

– Det här är inte beslut som vi vill fatta, det här är beslut vi är tvingade till, säger hon.

Åsa Romson och Stefan Löfven under dagens presskonferens.
Åsa Romson och Stefan Löfven under dagens presskonferens.

Statsminister Stefan Löfven (S) och MP-språkröret, miljöminister Åsa Romson, presenterade en rad nya åtgärder på migrationsområdet, som ska gälla några år framöver.

Förslagen har utarbetats i samarbete med landets kommuner och syftar till att ge en paus i asylprocessen där man får en chans att hinna bygga upp socialtjänst, skola och omsorg där trycket i dag är mycket högt.

Löfven: "Det smärtar mig"

Stefan Löfven inledde med att berätta att Sverige tagit emot absolut flest asylsökande per person av länderna inom EU, cirka 80 000 på två månader. Men att Sverige nu nått gränsen och att kommuner och landsting i dag har så stora problem att man till och med tvingas Lex Sarah-anmäla sig själva för brister i arbetet.

– Det smärtar mig att meddela att Sverige inte klarar att ta emot i samma takt som i dag, säger han.

Statsministern var tydligt kritisk emot de många EU-länder som inte tagit ett lika stort ansvar för världens flyktingar. Och tillade:

– Nu måste vi visa att vi inte längre kan göra mer. Syftet med de åtgärder vi nu genomför är att skapa ett andrum i Sverige, säger han.

Ålderstest av barn

En del av förändringarna syftar till att minska trycket från de ensamkommande flyktingbarnen, som är kommunernas ansvar.

De senaste sju dagarna har det kommit 8 015 asylsökande till Sverige. Knappt en fjärdedel av dessa är ensamkommande flyktingbarn, 1698 personer, där huvuddelen kommer ifrån Afghanistan.

I den nya överenskommelsen kommer tillfälliga uppehållstillstånd införas även för flyktingbarnen, men de ensamkommande som redan finns i asylprocessen undantas. Dessa beräknas vara cirka 50 000 stycken.

Regeringen vill nu också införa medicinska ålderstester av barnen, en åtgärd som mött stark kritik på många håll.

Romson nära tårar

MP-språkröret Åsa Romson beskrev dagens situation som mycket svår – både för landet och för hennes eget parti. Hon beskrev de åtgärder man nu inför som "drastiska" och var mycket nära till tårar när hon fick frågor om förändringarna. Hon menade att förändringarna kommer att sända "chockvågor" både i Sverige och ut i Europa.

– Det här är inte beslut som vi vill fatta, det här är beslut vi är tvingade till, säger hon.

Att barn och barnfamiljer som redan finns i asylprocessen har undantagits från de nya reglerna är särskilt viktigt för Miljöpartiet, framhöll Åsa Romson.

– Både jag och mitt parti har slagit vakt om en human asylpolitik i Sverige. Med de här reglerna kommer det att skapa mer osäkerhet, säger hon.

Hon menade också att det är viktigt för MP att vara i kvar i regeringen för att man ska minska risken för att "internationella konventioner ska frångås". Och gav exempel bland annat på förslag från Moderaterna.

På frågan om dagens politiska omsvängning är så långt de gröna kan sträcka sig, säger Romson:

– Jag har svårt att se att det finns någon annanstans att sträcka sig. Det är miniminivåer. Sverige måste påverka andra länder, säkerställa att Europa kan ta ett gemensamt ansvar för flyktingsituationen.

Id-kontroller

Regeringen kommer också att införa id-kontroller på bussar och tåg till Sverige för att minska antalet flyktingar som kommer hit. Sedan tidigare genomförs id-kontroller på färjorna, en åtgärd som anses ha minskat flyktingtrycket något.

Dessutom ska försörjningskraven för anhöringinvandring skärpas. En liknande åtgärd presenterades redan tidigare, i samband med den migrationspolitiska överenskommelsen mellan regeringen och Alliansen. Dessa åtgärder utökas från de ursprungliga planerna som framförallt rörde nya relationer. En annan förändring som införs är att också privatpersoner ska kunna ta emot flyktingar.

Stefan Löfven har i dag meddelat EU:s ordförande Donald Tusk om de nya regler som nu införs i Sverige och som ska gälla senast från april nästa år. Och regeringen bjuder dessutom in till förnyade samtal med oppositionen.

– Jobbet är långt, långt ifrån över, säger statsministern.

Det flyr de från – och så många får stanna i SverigeHjälp, vad händer? Vi förklarar flyktingkaoset
Publisert:

LÄS VIDARE