SD-ledamot åtalas för grovt skattebrott

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

NYHETER

Sverigedemokraten Martin Kinnunen åtalas för grovt skattebrott.

Detta för sin roll som styrelseledamot i SD:s bolag Samtid och Framtid.

– I straffskalan finns fängelse mellan sex månader och sex år, säger vice chefsåklagare Jakob Holmberg.

Ekobrottsmyndigheten väcker åtal för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott mot riksdagsledamoten Martin Kinnunen. Han var tidigare ensam styrelseledamot i bolaget Samtid och Framtid AB, ett helägt dotterbolag till Sverigedemokraternas bolag Blåsippan AB. "Osanna fakturor har använts som verifikationer i bokföringen", skriver vice chefsåklagare Jakob  Holmberg i ett pressmeddelande.

Riskerar fängelse

Ytterligare en person åtalas misstänkt för medhjälp till nämnda brott. Enligt åtalet ska skatt för 912 000 kronor ha undanhållits staten.

– Det är framför allt beloppen som gör att det betraktas som grovt, säger Jakob Holmberg.

Martin Kinnunen har tidigare förklarat att bristerna i företaget berodde på postgången och problem med bolagets postbox.

– Som ensam styrelseledamot kan man aldrig delegera ansvaret. Han har inte tillsett att bokföringen har följts och det går inte skylla på postgången. Han har ett ansvar att tillse att det sköts på rätt sätt, säger Jakob Holmberg till Aftonbladet.

Martin Kinnunen riskerar nu fängelse mellan sex månader och sex år.

– Jag har väckt åtal och i det ligger att jag har tillräckliga skäl för åtal. Jag förutser en fällande dom, i första hand i tingsrätten, säger Jakob Holmberg.

Kinnunen själv höll under eftermiddagen en presskonferens i riksdagen där han poängterade att han inte begått något brott.

– Jag vet vad jag gjort, vilket ansvar jag har och vad jag känt till. Jag känner tillförsikt inför den här rättsliga prövningen och hoppas att så snart som möjligt rentvås från de här anklagelserna, säger han.

Kinnunen förnekar brott

Kinnunen säger att han hela tiden varit öppen med att det skett felaktigheter i Samtid och Framtid AB vad gäller redovisningen under den aktuella perioden.

– Som styrelseledamot har jag givetvis ett ansvar för detta. Och min uppfattning är att jag har tagit det. Åtalsbeslutet grundar sig på att felaktigheterna begicks av en konsult som bolaget anlitade. Men det märkliga med åtalet är att det grundar sig på att jag känt till alla felaktigheterna. Det är inte rimligt.

SD:s partiledare Jimmie Åkesson kommenterar åtalet i ett pressmeddelande.

– Det är min uppfattning att det aldrig funnits något uppsåt att begå brott. Mitt intryck är att ambitionen alltid varit att sköta bokföring och skatteinbetalning korrekt, skriver Jimmie Åkesson.

Kinnunen säger att han har stöd av partiledningen att göra som han vill angående riksdagsuppdraget - och han planerar att sitta kvar trots åtalen.

– Jag tänker försöka fullgöra mitt uppdrag efter bästa förmåga. Jag är inte intresserad av att gå hemma med lön och inte göra någonting. Jag kommer finnas till hands för partiet med vad de vill att jag ska jobba med, säger han.

Han har tidigare tagit timeout från sin roll som ledamot i riksbanksfullmäktige, den fortsätter.

Advokat: ”Märkligt åtal”

Kinnunens advokat, Thomas Olsson, tror att risken för fällande dom är "obefintlig" och beskriver åtalet som märkligt.

– Det som är lite anmärkningsvärt med åtalet är att det till stora delar bygger på ett påstående om att Martin Kinnunen skulle ha känt till de här bristerna redan när de förekom. Det kan jag inte se att vare sig utredningen, eller den bevisning åklagaren har åberopat, ger något som helst stöd för, säger Olsson.

Publicerad: