150 000 personer kan ha typ 2-diabetes – utan att veta om det

avMary Mårtensson

NYHETER

Är du i riskzonen? Få besked genom risktestet

Mellan 100 000 och 150 000 svenskar kan ha typ 2-diabetes – utan att veta om det.

– Det är viktigt att de här personerna upptäcks för att förhindra hjärtinfarkt och svåra komplikationer, säger Claes-Göran Östensson, professor i endokrinologi.

Är du en av dem?

Fyll i risktestet och få besked om du riskerar typ 2-diabetes.

"100 000-150 000 svenskar kan ha typ 2-diabetes utan att veta om det, säger Claes-Göran Östensson, professor i endokrinologi vid Karolinska Institutet.

Den 14 november är det Världsdiabetesdagen, en FN-dag som sätter fokus på de 387 miljoner människors som lever med sjukdomen. Om bara 20 år beräknar FN att de kommer att uppgå till 600 miljoner.

Typ 2-diabetes ökar i hela världen, i Sverige med 0,4 procentenheter årligen. Skälen är främst att dödligheten i sjukdomen minskar och att vi blir äldre. Risken ökar med högre ålder.

I Sverige är 370 000 personer med typ 2-diabetes registrerade i Nationella diabetesregistret. Men det är, enligt Claes-Göran Östenson, bara toppen på ett isberg.

Han är överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och professor i endokrinologi vid Karolinska Institutet.

– Man pratar om att det kan röra sig om cirka en halv miljon människor i Sverige som har typ 2-diabetes. Men en tredjedel av dem har en oupptäckt diabetes. Det handlar om 100 000 till 150 000 personer, säger han.

– Det är en rimlig uppskattning, men vi vet inte exakt.

Stora hälsorisker

Fyra till fem procent av befolkningen beräknas ha typ 2-diabetes. Det är främst genom Sveriges största diabetesstudie, Stockholm Diabetes Preventiva Program, som man fått fram siffrorna.

De som har en oupptäckt typ 2-diabetes lever med stora hälsorisker, eftersom de inte får behandling. Sjukdomen ger sällan symptom, men kan ändå orsaka hjärtinfarkt, stroke, påverkan på nerver och ögon.

Diabetes är en av de största riskfaktorerna för just hjärtinfarkt. Två av tre som kommer till sjukhus med sin första hjärtinfarkt har typ 2-diabetes eller förstadier till sjukdomen.

– Därför är det viktigt att hitta de här människorna. Vi vill ju hitta dem innan de hinner får en hjärtinfarkt, säger Claes-Göran Östenson.

Han leder långtidsstudien som inleddes för 20 år sedan med 8 000 deltagare, då i åldern 35-55. Nu är de 55-75 år och följs upp för andra gången 2014-2016, men bara hälften så många som tidigare.

”Genialiskt test”

Genom ett risktest kan du själv få besked om du är i riskzonen för typ 2-diabetes.

– Det är ett genialiskt test, säger Claes-Göran Östenson.

Risktestet är framtaget i Finland men har använts länge i Sverige. Det är vetenskapligt utvärderat och överensstämmelsen är mycket god mellan resultatet av testet och blodsockermätningarna.

– Om man har minst 15 poäng då är risken stor att du verkligen har diabetes och då ska man gå till sin vårdcentral och be att få testa blodsockret.

Här hittar du Diabetes risktestet - klicka på Storstockholms diabetesförening.

Besvara åtta frågor och få besked om du riskerar typ 2-diabetes. Baserat på dina poäng får du veta din risk och om du behöver söka vård. Testet är framtaget i Finland och vetenskapligt utvärderat.

ARTIKELN HANDLAR OM

Medicin

Diabetes