”Jouråklagaren bör utredas”

Jourhavande åklagare Katarina Lindberg beslutade att häva gripandet av Fadmies bror Mesut Sahindal.

Chefsåklagare Håkan Roswall vid riksenheten för polismål anser att det finns starka skäl att utreda om det beslutet var riktigt.

Mesut Sahindal sköts av polisen 94 minuter efter att jouråklagaren beslutat att han skulle släppas.

Han hade då varit gripen för misshandel av sin exfru som han hade kontaktförbud gentemot. Och tidigare under dagen dykt upp vid hennes bostad och hotat henne.

Chefsåklagare Håkan Roswall vill inte säga om beslutet var rätt eller fel.

– Men jag har mer eller mindre rekommenderat att man inleder en förundersökning, säger han. Jag tycker det finns skäl att titta på, och utreda omständigheterna, kring beslutet som sådant.

Vilka är de skälen?

– Mycket handlar ju om att den här personen var villkorligt frigiven efter att ha varit dömd till ett långvarigt fängelsestraff, för brott riktade mot före detta frun. Och de nya brottsmisstankarna gällde ju brott, av sannolikt likartat slag, som riktades mot samma fru direkt. Och det är omständigheter man bör titta på, alltså processen som ledde fram till åklagarbeslutet.

Den aktuella natten var det åklagarkammaren i Karlstad, och åklagaren Katarina Lindberg, som hade jouren och svarade mot polismyndigheten i Uppsala, men även polisen i Örebro, Västerås och Karlstad.

Hon fick en muntlig föredragning av polisen i Uppsala och beslutade därefter, till vakthavande befälets förvåning, att Mesut Sahindal skulle släppas.

Vill ej uttala sig

Lindberg har inte velat uppge vad som sagts med hänvisning till att en intern utredning kan komma att inledas. Polisen i Uppsala har heller inte velat uttala sig i saken.

Men Håkan Roswall anser att det måste vara en självklarhet att innehållet i både belastningsregister, BR, och misstankeregister, MR, gås igenom innan den här typen av beslut fattas.

– Antingen man som åklagare sitter vid en dator och slår fram uppgifter från BR och MR, eller om man inte har det eller tycker att det tar för lång tid, då begär man ju regelmässigt att polismannen läser upp den slagning som polisen rimligen måste ha gjort.

Besked inom några dagar

– På den tiden jag hade jour begärde jag alltid, regelmässigt, att få veta vad som stod i BR, det spelade ingen roll vad det gällde för brott, även om det gällde snatterier, så det är en självklarhet. För mig är det vad en åklagare ska göra.

– Jag kan dessutom tycka att, om vi talar våld mot kvinna, det definitivt är angeläget att försöka ta reda på om den här personen är dömd tidigare för den typen av brott. Jag vet inte riktigt vad som har sagts, vilken information som åklagaren har fått och vilken hon har efterfrågat. Det tycker jag väl att man borde utreda.

Det blir nu chefen för Riksenheten för polismål, överåklagare Mats Åhlund, som ska avgöra hurvida en förundersökning ska inledas eller ej. Han säger till Aftonbladet att ett besked kommer endera dagen:

– Jag kommer att titta på ärendet under fredagen eller i början av nästa vecka.

Publisert: