Här är alla 40 nya ord

NYHETER

5:2-diet: diet med kraftigt begränsat kaloriintag under två dagar per vecka och normalt ätande under veckans fem resterande dagar. 2013.
betalskugga: avsaknad av mobiltäckning som gör att det inte längre går att använda kort i betalterminaler i fjällvärlden. Första belägg: 2013.
bjudkaffe: kaffe som serveras kostnadsfritt till någon som inte har råd, sedan en kund betalat för två koppar men bara druckit en. 2013.
brexit: ökad användning: Storbritanniens eventuella utträde ur EU. 2012.
budgetstup: ökad användning: ord som används för att beskriva att USA:s statsbudget inte tillåter mer utgifter, och att staten därför tvingas lägga ner viss offentlig verksamhet i väntan på en godkänd budget. 2012.
carpa: ökad användning: passa på att njuta av något medan tillfälle ges. 2011.
dygnis: ökad användning: förskola öppen dygnet runt. 2012.
e-cigarett: ökad användning: elektronisk cigarett som innehåller nikotin men ingen tobak. 2008.
embrejsa: ökad användning: omfamna eller anamma. 2006.
enveckasförsvar: försvar som bara har förmåga att göra motstånd i en vecka. 2013.
e-sport: ökad användning: tävlingsspelande som utförs med dator eller spelkonsol. 2003.
funktionell dumhet: okritiskt förhållningssätt som förbättrar produktiviteten. 2013.
fäbodifiering: trend där storföretag marknadsför masstillverkade produkter som småskaliga, närproducerade och autentiska. 2013.
global hektar: ökad användning: mått för att beräkna naturresursutnyttjande. 2010.
gubbploga: ökad användning: snöröjning där plogning av bilvägar prioriteras före plogning av busshållplatser och gång- och cykelvägar; ordet används också i överförd betydelse. 2012.
hikikomori: ökad användning: ung person som isolerar sig i föräldrahemmet. 2012.
hypa: bete sig överenergiskt och smågalet. 2013.
hämndporr: naken- eller sexbilder som publiceras på internet som en hämnd mot en tidigare partner. 2013.
hästlasagne: lasagne innehållande odekla-rerat hästkött. Ordet används också i överförd betydelse för något som är av låg kvalitet och av oklart ursprung. 2013.
kjolprotest: protest mot att kortbyxor inte är tillåtna arbetskläder, där män i stället klär sig i kjol i sommarhettan. 2013.
klicktivism: ökad användning: aktivism bestående av att skriva under upprop på webbplatser, klicka ”gilla” på Facebook och liknande. 2010.
köttskatt: ökad användning: skatt som föreslås tas ut på köttprodukter eftersom de belastar miljön mer än vegetabilier. 2000.
linjär tv: ökad användning: traditionellt tv-tittande efter en tablå som lagts av tv-kanalen. 2006.
läxrut: ökad användning: skatte-rabatt för läxhjälp. 2012.
löpsedelsteater: teateruppsättningar som strävar efter att göra sensation. 2013.
mobilmissbruk: ökad användning: ohälsosamt beroende av mobiltelefon. 2003.
nagelprotest: protest som uttrycks genom att man målar naglarna i symbolisk färg. 2013.
nätvandra: ökad användning: söka upp unga på nätet för att kunna ge stöd. 2007.
otrohetskontroll: övergrepp där en kvinnas underliv kontrolleras under förevändning att avslöja sexuell aktivitet. 2013.
rutkod: maskinellt läsbar kod med tecken i form av rutmönster, till exempel qr-kod. 2013.
satsig: ökad användning: ambitiös. 2009.
selfie: självporträtt publicerat i sociala medier. 2013.
sextremism: metod för feministisk direkt aktion, där den kvinnliga sexualiteten används för att göra uppror mot det patriarkala systemet. 2013.
smartplåster: plåster som samlar in information och skickar den till läkare eller visar den i mobiltelefonen. 2013.
snippgympa: ö̈kad användning: knipövningar för muskulaturen kring könsorganet som bland annat syftar till att stärka muskler och förebygga inkontinens. 2012.
spökgarn: ökad användning: fiskenät som utan tillsyn driver omkring och fortsätter att fånga fisk och andra djur. 2001.
torggängare: ökad användning: person inhyrd för att skapa bilden av ett myllrande folkliv på ett torg. 2012.
tvåhandsbeslut: beslut i två led som skydd mot oegentligheter. 2013.
twerka: ökad användning: intensivt skaka rumpa i takt till musik. 2012.
utsmarta: ökad användning: överlista. 2003.