Näringslivet: könskvotera nu!

avErik Melin

Foto: COLOURBOX

Det är dags att börja könskvotera in kvinnor i bolagstyrelser.

Det skriver 17 företrädare för näringsliv och ekonomisk forskning på DN Debatt idag.

”Det är dags att vi alla tar ansvar och kräver att det sker en förändring. Vi har inte råd att vänta längre”, skriver de.

De 17 företrädarna skriver att ett stort antal studier visar att bolag med fler kvinnor i styrelsen är mer lönsamma, har högre avkastning till aktieägare och tar större samhällsansvar.

Företagen med mer könsblandning i styrelsen är också mer benägna att byta ut bolagets VD när verksamheten går knackigt.

”Vill inte vi ägare ha detta?”, skriver de.

Bara 14 procent kvinnor

Att det skulle finnas för få kompetenta kvinnor håller de inte med om. De menar att rekryteringen sker inom informella nätverk, men eftersom styrelserna redan domineras av män ”är det inte konstigt att manligt kontaktytor dominerar”.

Enligt en studie från AllBright utgör kvinnor endast 14 procent av de svenska börsbolagens ledningsgrupper. Och i Sverige står utvecklingen stilla, skriver man i artikeln.

”Kvotera nu!”

Bättre är det i andra länder, menar man. Enligt officiell EU-statistik har Island, Norge, Finland, Litauen och Frankrike högst andel kvinnor i sina bolagsstyrelser. Andelen ökar mest i de länder som har lagstiftat om kvotering, till exempel Frankrike och Holland.

Artikelförfattarna skriver att kvotering inte behövs i den bästa av världar. Men eftersom utvecklingen går så långsamt i Sverige behövs kvotering för att hjälpa företagens valberedningar med något de själva oftast vill uppnå.

”För näringslivets, oss ägares och landets bästa, kvotera nu!”, avslutar de sin debattartikel.

De som skrivit debattartikeln i DN:

Anna Bråkenhielm, vd för Scand Stud AB och PfB

Monica Caneman, styrelseordförande och styrelseledamot

Anna-Karin Celsing, styrelseledamot

Karin Forseke, styrelseordförande och styrelseledamot

Birgitta Johansson-Hedberg, styrelseordförande och styrelseledamot

Cecilia Lager, styrelseledamot och konsult

Sophie Nachemson-Ekwall, doktor

Nils-Robert Persson, styrelseordförande

Staffan Persson, styrelseordförande och styrelseledamot

Eva Redhe Ridderstad, styrelseordförande och styrelseledamot

Douglas Roos, styrelseordförande och styrelseledamot

Pia Rudengren, styrelseordförande och styrelseledamot

Jan Scherman, direktör och debattör

Anna Stenberg, grundare och vd för WES AB

Emma Stenström, docent

Karin Thorburn, professor

Meg Tivéus, styrelseordförande och styrelseledamot