Att fildela – En religion

Känd symbol För kristna är korset den heliga symbolen. För kopimister är det ”CTRL+C” och ”CTRL+V” som är det heligaste som finns.
Känd symbol För kristna är korset den heliga symbolen. För kopimister är det ”CTRL+C” och ”CTRL+V” som är det heligaste som finns.

Sing Hallelujah, alla fildelare.

Nu har kopimismen blivit officiellt erkänd som religion i Sverige.

– Kopiera och sprid är vår viktigaste trossats, säger kopimismens högste andlige ledare, Isak Gerson, till Aftonbladet.

Isak Gerson. Filosofstudent och numera även överstepräst.
Isak Gerson. Filosofstudent och numera även överstepräst.

Vissa religioner har en vit duva.

Andra en sjuarmad ljusstake. En helig ko. Eller kanske en Davidsstjärna.

Men inom Sveriges nyaste religion finns det två andra heliga tecken:

CTRL+C och CTRL+V.

Kopiera.

Och klistra in.

– Det handlar om att kopiering är rätt och att kopiering är heligt, säger Isak Gerson.

Skildes åt

Det var år 2000 som svenska kyrkan skildes från staten.

Därmed hade Sverige inte längre någon officiell statskyrka och Svenska kyrkan blev ett trosförbund på lika villkor med övriga i landet. I samband med det infördes registreringen av trossamfund hos kammarkollegiet, och det var de som strax innan jul formellt erkände Kopimismen som religion i Sverige.

– Vi fick ansöka tre gånger, säger Gustav Nipe, det Missionerande Kopimistsamfundets ordförande.

”Att kopiera är heligt”

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig) är beteckningen på en livshållning som rör lusten till att kopiera och kopieras.

– Information är heligt, och kopiering är sakrament, säger Isak Gerson.

Han kallar det ”ett stort steg” att trosamfundet med cirka 3 000 medlemmar har blivit erkänt av svenska staten och berättar att kopimismen kommer att vara en missionerande religion.

– Syftet är att övertyga både kristna och muslimer om kopimismens välsignelser. Det handlar om att prata med människor och att övertyga dem om samma saker som vi är övertygade om, säger han.

Svårare att komma åt

Samtidigt som religionen accepterats så skriver TT att även vardagslivet för fildelare blir allt lättare.

Enligt fildelningsåklagaren Henrik Rasmusson är det i praktiken riskfritt att fildela för vardagsbruk, på grund av att bittorrent-teknik har gett fildelningsåklagarna ett allt svårare bevisläge. Så länge man inte erkänner kommer man oftast undan.

– Det finns ingen större risk för att man lagförs för det, säger Henrik Rasmusson till TT.

Ett besked som kopimismens ledare längtat efter.

– Förhoppningsvis innebär det att vi nu äntligen kan börja utöva vår tro utan att känna oss hotade, säger Isak Gerson.

Publisert: