Det finns råttgift i potensmedlet

avMary Mårtensson

BLUFFPREPARATEN Läkemedlen som uppges höja potensen - varav flera är förfalskningar som "Viagra". De beslagtogs av tullen och har analyserats av Läkemedelsverket. Dosen verksam substans - sildenafil - är högre eller lägre än den angivna. Hälften av preparaten var utan verksam substans.

Känn dig blåst på potensen.

Potensmedel som du beställer på nätet kan vara både verkningslöst - och direkt farligt.

Vid ett tullbeslag innehöll ett av preparaten råttgiftet stryknin.

Den påstådda potenshöjaren Penisole innehåller stryknin, som är ett råttgift och förbjudet i Sverige sedan 70-talet. Det stimulerar centrala nervsystemet och ger i högre doser smärtsamma kraftiga muskelsammandragningar och andningsproblem.

Tullen, polisen och Läkemedelverket genomförde i höstas en operation och beslagtog 42 000 tabletter av otillåtna läkemedel. Av dessa var 6 300 potensmedel (i totalt 51 beslag).

Preparaten var rena bluffen.

Analyserna visade att innehållet i 17 av de 51 beslagen inte överensstämde med innehållsdeklarationen.

– Man får inte det man tror att man får, säger Monika Johansson, gruppchef vid Läkemedelsverkets laboratorium.

Sildenafil är den verksamma substansen i Viagra som är godkänt som potensläkemedel i Sverige. Substansen fanns dock endast i hälften av de 51 preparaten och då i andra doser - ofta lägre än de angivna.

– Man riskerar att få ett verkningslöst läkemedel. De produkter som vi analyserat innehåller flera odeklarerade substanser och håller överlag riktigt dålig kvalitet.

I en tredjedel av tabletterna fanns det smärtstillande preparatet diklofenak, som inte var deklarerat.

Men köparna riskerar inte bara att bli lurade - utan även sjuka.

Flera potensmedel innehöll långt över den dagliga maxdosen sildenafil på 100 mg - upp till 140 mg. Vid för höga doser riskerar man hjärtpåverkan.

– Man kan få slaganfall och dö, säger Monika Johansson.

Tullverket beslagtog även 180 tabletter Penisole, som marknadsförs för penisförstoring och potens. Analyserna visade att de innehöll stryknin, som är ett råttgift och förbjudet i Sverige sedan 70-talet.

– Det är givetvis oroväckande att denna substans förekommer i produkter som kan köpas av vem som helst. I de här preparaten var det dock en låg dos som inte ger symptom, säger Mark Personne, överläkare på Giftinformationscentralen.

Läkemedelsverket varnar nu allmänheten.

– Vi uppmanar människor att inte köpa den här typen av preparat på nätet på tvivelaktiga internetsidor, säger Monika Johansson.