Reinfeldt välkomnar vapengranskning

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2
Avancerad krigsföring Försvarets forskningsinstitut har via ”Projekt Simoom” erbjudit att bygga upp en missilfabrik i Saudiarabien. Projektet startade redan 2007.

NYHETER

ÖDESHÖG. Statsminister Fredrik Reinfeldt tycker inte att Sverige ska avsluta det omstridda vapenavtalet med Saudiarabien.
Men han tycker att det är bra att hans egen försvarsminister KU-granskas
– Det är bara att välkomna, säger statsministern till Aftonbladet.

Avslöjadet i går i Ekot om att svenska myndigheter med hjälp av ett bulvanföretag har hjälpt Saudiarabien att bygga en vapenfabrik har snabbt väckt en kritikerstorm mot Totalförsvarets forskningsinstitut och försvarsminister Sten Tolgfors (M), som KU-anmälts av oppositionen.
I dag avslöjade Ekot ytterligare uppgifter som visar att svenska myndigheter allvarligt brutit mot de regler som finns för svensk vapenexport. Bland annat ska generaldirektören för myndigheten som granskar vapenexporten, Inspektionen för strategiska produkter, ha suttit med i de direkta förhandlingarna med Saudiarabien, efter order av försvarsdepartementet.

”Reds ut”

Statsminister Fredrik Reinfeldt, som i dag var på arbetsplatsbesök på Hallins Verkstäder i östgötska Ödeshög, vill dock inte medge att någon brutit mot reglerna.

– Jag har lärt mig av erfarenhet att invänta till man verkligen belägger och reder ut vem som gjort vad innan vi är färdiga med att konstatera om någon brutit mot någon regel och vilka konsekvenser det eventuellt ska få.

Vilka konsekvenser skulle det kunna få?

– Det vill jag inte spekulera i. Min erfarenhet är att ibland stämmer medieuppgifter och ibland stämmer de bara delvis. Ibland drivs de av personer och människor som har egna agendor. Därför måste vi invänta mer svar och tillåta mer granskning och uppföljning innan jag kan säga exakt vem som gjort vad och om det eventuellt har förkommit enskilda regelöverträdelser.

Reinfeldt säger också att han välkomnar en KU-granskning av hans egen försvarsminister Sten Tolgfors "så att uppgifterna reds ut ordentligt".

”Exportberoende land”

Statsministern tycker dock inte att Sverige ska avsluta avtalet och stoppa vapenfabriken i Saudiarabien.

– Stänger man ner ett avtal av det här slaget kommer den export som vuxit ganska mycket och som är betydande för Sverige inom handeln med Saudiarabien att riskeras.

Varför är det viktigt med handel med länder som Saudiarabien?

– Det är viktigt för Sverige att vi har många jobb, och vi är ett exportberoende land där halva ekonomin utgörs av export. När vi handlar med olika delar av världen så leder det till att vi säkrar jobb och välfärd i Sverige.

Publicerad: