Vill inte granskas

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Omtalade oljebolagets vädjan till ägarna Folksam: Borde inte vara något problem

”Är redan ett öppet företag”  Ian Lundin, styrelseordförande i Lundin Petroleum, hoppas nu på att aktieägarna ska stoppa den oberoende granskningen som önskats av bland andra Folksam. Han och styrelsen tycker att företaget är tillräckligt öppet, och att de redan har granskats.
Foto: Stefan Jerrevång
”Är redan ett öppet företag” Ian Lundin, styrelseordförande i Lundin Petroleum, hoppas nu på att aktieägarna ska stoppa den oberoende granskningen som önskats av bland andra Folksam. Han och styrelsen tycker att företaget är tillräckligt öppet, och att de redan har granskats.

Lägg korten på bordet om Sudan, Lundin Petroleum!

Det kräver aktieägarna.

Men oljebolagets ­styrelse uppmanar:

– Rösta nej till en granskning.

Efter Aftonbladets avslöjande att oljebolag betalat militär för att rensa byar i Sydsudan inför borrning, kallade Lundin Petroleum i mars till krismöte.

Inför bolagsstämman i maj föreslår nu en av storägarna, Folksam, att Lundin Petroleum initierar och bekostar en oberoende utredning.

– De har ju uppgett att inga överträdelser har ­begåtts. Då borde det inte vara något problem att bevisa det, säger Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande på Folksam.

Även aktieägaren Egbert Wesselink, koordinator för organisationen European Coalition on Oil in Sudan, ECOS, kräver en granskning.

Uppmanar: rösta emot

Men på Lundin Petroleums engelska hemsida uppmanar styrelsen aktieägarna att rösta emot förslagen.

Ett argument är att verksamheten redan utreds av internationell åklagare. Ett annat att bolaget redan är ”öppet och transparent”.

Trots sin påstådda ­öppenhet har det varit svårt för Aftonbladet att nå ­styrelserepresentanter för intervju.

Efter två dagar nås informationschef Maria Hamilton som uppger att hon är på väg in på ett möte.

– Det vi vill kommunicera inför årsstämman finns på hemsidan, säger hon kort.

Carina Lundberg Markow på Folksam står fast i att flera oklara omständigheter borde redovisas. Om exakta koordinater uppges för var borrningar ägt rum, skulle satellitbilder kunna visa om byar förflyttats ­eller inte.

”Vi kan avinvestera”

– Även om granskningen inte skulle tillfredsställa ­alla är alternativet att invänta åklagarens rättsliga utredning. Men som vi ser det ­fokuserar den på att bevisa om individer kan fällas för att ha begått brott mot mänskligheten. Den granskning vi ­föreslår fokuserar på hur bolaget har förhållit sig till regelverket för bolag som fastställts av FN.

Vad gör ni om det inte blir en granskning?

– Det som händer på stämman får avgöra hur vi ska fortsätta vårt ägande. Om företaget inte vidtar adekvata åtgärder kan det bli så att vi avinvesterar.

 Lundin Petroleums argument till aktieägarna: ”Därför vill vi stoppa granskningen”

1 Rättsutredningen

Verksamheten granskas sedan 2010 av internationell åklagare som utreder om bolaget begått överträdelser mot mänskliga rättigheter i Sudan.

Folksam: Den granskningen undersöker om det kan bevisas att överträdelser begåtts av enskilda individer. Vi föreslår en granskning av hur bolaget förhållit sig till mänskliga rättigheter.

2 Redan öppet

Företaget har redan svarat på anklagelser om Sudan och Etiopien, och ska inte tvingas bevisa sin oskuld om anklagelser som kontinuerligt förnekats i över tio år.

Folksam: Om bolaget inte har gjort något fel borde det inte vara något problem att bevisa det.

3 Utredning vore otjänlig

En undersökning kan aldrig bli allomfattande eftersom frågorna är så komplexa. Om bolaget initierar och betalar en utredning, kommer kritikerna aldrig att acceptera den som oberoende.

Folksam: Det är otroligt viktigt att utredaren har hög trovärdighet. En lösning är att anlita en oberoende advokatfirma som är specialiserad på människorättsfrågor.

4 Oklara krav

Det som aktieägarna vill ska granskas är för brett och otydligt. Det är omöjligt att utreda varje ogrundad anklagelse.

Folksam: Vissa frågor skulle kunna klaras upp. Satellitbilder kan till exempel visa om byar flyttats eller ej.

Källor: Lundin Petroleums styrelses skriftliga uppmaning till aktieägarna att rösta nej till en oberoende granskning, samt svaren från Carina Lundberg Markow, chef för ­ansvarsfullt ägande på Folksam.

Publicerad: