”Övertygande bevis för Quicks skuld”

Foto: - Thomas Quick, numera Sture Bergwall, har fällts för åtta mord, men sedan dess friats för tre av dem.
NYHETER

Bevisningen för att Thomas Quick är skyldig till två mord är övertygande, skriver den före detta justitiekanslern Göran Lambertz på DN:s debattsida i dag.

Samtidigt vill Socialdemokraterna att en oberoende kommission granskar hanteringen av fallet.

Foto: - Göran Lambertz, justitieråd i Högsta domstolen och före detta justitiekansler

Thomas Quick, som i dag heter Sture Bergwall, fälldes för åtta mord men tog 2008 tillbaka sina erkännanden. Resning har sökts i alla mål och Bergwall har friats för tre av morden.

"Utomordentligt övertygande"

– Sannolikt är han snart friad från alla åtta mordanklagelserna. Av detta dras nu åtskilliga felaktiga och förhastade slutsatser, skriver Göran Lambertz, justitieråd i Högsta domstolen och före detta justitiekansler, på Dagens nyheters debattsida i dag.

Han menar att det finns "utomordentligt övertygande bevis" för att Sture Bergwall är skyldig till två mord som Lambertz granskat, mordet på en nioårig norsk flicka och en elvaårig pojke.

Han pekar på fem uppgifter som "Sture Bergwall lämnat och som inte kan ha sitt ursprung hos någon annan", bland annat gällande mordet på den elvaårige pojken.

Uppgifter stämde överens

Göran Lambertz skriver att Bergwall i polisförhör beskrev ett märke på pojkens kropp och ritade en skiss över det. Pojkens mamma bekräftade två dagar senare för polisen att pojken hade ett födelsemärke som stämde väl överens med teckningen Bergwall ritat.

– Innan man betraktar Sture Bergwall som en osannolik sexmördare bör man betänka att han tidigare har begått flera sexuella övergrepp mot pojkar och knivhuggit en person som nästan avled av skadorna, skriver Lambertz som tycker att en kommission ska tillsättas för att reda ut vad som gick snett, när och varför.

"Har prövats"

Sture Bergwalls advokat Thomas Olsson avfärdar helt Lambertz argument.

– Samtliga de fem punkter som Lambertz pekar på, där det skulle finnas någon övertygande bevisning, har tagits upp, analyserats och prövats i resningsärendena. Så vad Lambertz egentligen säger här är att han underkänner nio hovrättsdomares kompetens att pröva det här ärendet. Och det är naturligtvis en allvarlig kritik mot rättsväsendet om det kommer från ett justitieråd, säger han till TT.

Göran Lambertz säger till nyhetsbyrån att han skrivit debattartikeln i egenskap av före detta justitiekansler.

– Jag bortser från att jag är justitieråd. Jag drar inte in HD alls i det här. Jag säger inte heller om han är skyldig, jag pekar bara på den starka bevisningen.

Vill ha granskning

Socialdemokraterna vill nu att regeringen tillsätter en oberoende kommission som granskar hanteringen av fallet.

– Det här handlar ytterst om förtroendet för rättsväsendet, säger Morgan Johansson (S), ordförande i riksdagens justitieutskott, till TT.

– Man frågar sig hur det har kunnat gå så långt utan att någon har uppmärksammat att det kanske har funnits grava brister i utredningarna. Han är trots allt dömd av sex tingsrätter för åtta mord.

Också Vänsterpartiet vill att det tillsätts en granskning, och Morgan Johansson menar att frågan inte är partipolitisk, skriver TT.

– När en sådan här sak inträffar som trots allt beskrivits som en av de största rättsskandalerna i Sverige, då bör regeringen agera och jag utgår från att den gör det, säger Johansson till nyhetsbyrån.