Nationellt prov misstänks ha spridits

Foto: Jessica Gow TT
Ett par delprov i engelska i årskurs nio tycks ha spridits bland elever via sociala medier, skriver Skolverket.
NYHETER

Skolverket har – återigen – varslat om att elever fått tag på och spridit ett nationellt prov. Men det är oklart hur många skolor som hunnit reagera – varningen kom nu på morgonen, precis när eleverna bänkat sig för provet.

Det är ett par delprov i engelska i årskurs nio som tycks ha spridits bland elever via sociala medier, skriver Skolverket på sin hemsida.

– Vi vet inte säkert vad som hänt, men har anledning att tro att en elev kommit över provet och spridit det. Någonstans har det brustit i rutinerna men vi vet inte var, säger enhetschef Anders Boman vid Skolverket.

Han syftar på att det finns mycket tydliga föreskrifter om hur proven ska hanteras så att de inte kommer i orätta händer. Men i det här fallet har lärare fattat misstankar om att så har skett och höjt varningsflagg.

Niondeklassarna började skriva provet klockan åtta denna morgon, så frågan är hur många rektorer som hunnit ta ställning till om ersättningsprov ska delas ut i stället för det ordinarie provet.

– Det är olyckligt att det blir så stressigt. Vi vet inte hur många skolor som hunnit reagera på uppgifterna, säger Anders Boman.

Risken är uppenbar att provets värde devalveras.

– Kan man konstatera att en spridning skett och man som lärare ser tecken på avvikelser i elevens resultat, då blir provet inte särskilt mycket värt. Pusselbiten inför betygssättningen blir skadad, säger Anders Boman.

I mars spreds nationella prov i svenska via sociala medier. Även denna gång gällde det niondeklassarnas prov.