”ÖB avslöjar inte statshemligheter”

avJoachim Kerpner, Josefin Sköld

Publicerad:

Göranson får stöd av militära analytiker

ÖB Sverker Göranson har inte avslöjat några statshemligheter.

Att Sverige bara kan stå emot ett anfall i en vecka är självklart, enligt flera bedömare:

- Det är ganska uppenbart, säger Ian Keddie, analytiker på den världsledande krigsmaterialkonsulten IHS Jane´s.

ÖB Sverker Göranson

Överbefälhavarare Sverker Göranson kan ha begått brott mot rikets säkerhet när han i en tidningsintervju på nyåret uppgav att Sverige bara kan försvara sig i en vecka mot ett angrepp. Det anser chefsåklagare Tomas Lindstrand vid åklagarkammaren för säkerhetsmål. Han har bland annat tagit upp frågan med Säpo.

ÖB anser att han bara har redovisat vad man kan sluta sig till av öppna källor — alltså har han inte röjt några hemligheter. Sverker Göranson får stöd av Ian Keddie, Londonbaserad analytiker med inriktning på Nordeuropas försvar vid IHS Jane´s, som bland annat ger ut den välrenommerade militärtekniktidningen Jane´s Defence Weekly:

- Det är ganska uppenbart för en utomstående bedömare att Sverige inte klarar sig mer än en vecka.

Så det rör sig inte om någon statshemlighet?

- Han har varken specificerat det aktuella hotet eller skalan på en sådan invasion. Det handlar mer om en allmän åsikt. Han försöker argumentera i frågan, snarare än att göra en specifik analys, menar Keddie.

Inte heller Frank Rosenius, styresman i Kungliga krigsvetenskapsakademien, anser att ÖB avslöjat någon statshemlighet:

- Jag anser inte att innehållet i ÖB:s uttalande var en överraskning, det är en logisk slutsats alla som är insatta i frågan skulle kunna dra. Det överraskande var kanske att att han var så tydlig med det, säger Rosenius.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens ordförande Anna Ek försvarar också ÖB:

- Det är upp- och nervända världen när ÖB berättar hur det är och anklagas för att begå något slags brott, samtidigt som regeringen bryter mot grundlagen och kommer undan med det när de inte diarieför vissa dokument i Saudi-affären. Vi tycker generellt att det är för lite öppenhet i försvarspolitiska frågor.

Publicerad: