Köttskandalen ger ökade priser

NYHETER

Hästköttsskandalen kommer att leda till att Dafgård höjer sina priser. Rutinerna för inköp ändras och färre leverantörer kommer att användas, skriver tidningen Land Lantbruk.

Före skandalen vägde priset tyngre vid inköp, det kommer nu att ändras.

– Vi kommer enbart att skriva kontrakt med etablerade slakterier. Det kommer i sin tur att leda till att vi måste höja priserna, säger Dafgårds vice vd Magnus Dafgård till tidningen.

Målet är att arbeta med företag där slakt och styckning sker i samma bolag.