Sju av elva fick cancer

HÖRBY. De var elva arbetskamrater på ambulansstationen i Hörby.

Sju av dem fick cancer – varav två har dött.

– Det är klart att det är mystiskt att så många av oss som jobbade där har fått cancer, säger ambulanssjukvårdare Lau Jörgensen.

Av elva medarbetare som jobbade på ambulansstationen i Hörby i minst tio år har sammanlagt sju drabbats av cancer. Fyra av dem har fått cancer i urinblåsan och två har dött av sjukdomen.

Redan i slutet av 1970-talet reagerade ambulanssjukvårdaren Leif Utterström på den dåliga arbetsmiljön. Folk mådde inte bra, hade problem med ögon, hals och luftvägar.

– Jag ansågs obekväm eftersom jag tjatade om detta, säger han.

I slutet av 80-talet upptäcktes dock allvarliga brister på ambulansstationen.

Lau Jörgensen har under lång tid behandlats för leukumi och går fortfarande på ständiga kontroller.

– Det är klart att det är mystiskt att så många av oss som jobbade där har fått cancer, säger han.

”Lovade att ställa upp”

När Leif Utterström, som för åtta år sedan opererades första gången för sin urinblåscancer, insåg hur många som var drabbade gick han till facket.

– De lovade ställa upp för oss, men inget har hänt.

Istället har nu Vårdförbundets huvudskyddsombud i Skåne, Rickard Uppenberg, engagerat sig. Han anser att sambandet mellan miljön och cancern måste utredas.

– Finns ett sådant samband måste vi se till att det som hänt i Hörby aldrig upprepas. Vi har redan förbjudit all verksamhet på stationen i Sjöbo där det fanns liknande miljöproblem.

På stationen i Hörby fanns ett garage med tre ambulanser. I direkt anslutning hade personalen sina lokaler, inklusive sovrum för de som hade nattjour.

– Lokalerna visade sig fulla av fukt och mögel, säger Leif Utterström.

Men det största problemet ansågs vara avgaserna från garaget. Man satte då upp en stor fläkt på taket vilket gjorde problemen ännu värre. Det skapade ett undertryck så att avgaserna i stället kom in i personalrummen.

Sedan 1987 har ambulanspersonalen inte behövt vistas i lokalerna.

För ett år sedan upptäcktes att Gert Molin hade prostatacancer.

– I dag har den spridit sig till skelettet och jag är lam från midjan och neråt, säger han.

”Ska försöka utreda”

Han var inte på stationen i Hörby lika länge som de andra och är inte helt övertygad om sambandet.

Jörn Nielsen, läkare på arbets- och miljömedicinska institutionen vid Lunds universitet, har också engagerat sig i fallet.

– Att så många som fyra av de sju drabbade har fått cancer i urinblåsan är anmärkningsvärt många, säger han.

– Vi ska försöka utreda om det kan finns något samband mellan miljön på stationen och de drabbades sjukdom.

För ambulansförarna känns detta viktigt.

– Vi måste få upprättelse, vi måste gå vidare med detta, säger Lau Jörgensen som i dag är fri från sin cancer och arbetar på ambulansstationen i Ystad.

Publisert: