Alliansen: ”Bygg tunnel under Djurgården”

avNiklas Eriksson

NYHETER

Regeringen öppnar för gemensam tunnelbane- och vägtunnel under Saltsjön

Alliansregeringen vill bygga bort trafikträngsel och bostadsbrist i Stockholm.

Med en tunnel under Djurgården.

För att stärka Sveriges tillväxt vill regeringen genomföra flera infrastrukturåtgärder de närmaste åren. Och från dagens 40 miljarder kronor till underhåll, drift och nyinvesteringar vill de 2016 höja satsningen till 52 miljarder och 57 miljarder 2020.

Det skriver alliansregeringens fyra partiledare på DN Debatt Stockholm på onsdagen.

Och samtidigt öppnar de för en kombinerad tunnelbane- och vägtunnel under Djurgården.

Ta fram förslag

Vägförbindelsen ”Österleden” föreslås byggas i anslutning till utbyggnaden av tunnelbanans blå linje mot Nacka, skriver Reinfeldt, Björklund, Lööf och Hägglund. Fördelen med ett gemensamt projekt ska vara möjligheterna till stora samordningskostnader.

Inom kort ska de sätta samman en grupp förhandlingspersoner som med inblandade kommuner ska ta fram ett förslag till finansiering av projektet.

”Eftersom en sådan förbindelse skulle behöva dras genom nationalstadsparken kommer de få i uppdrag att särskilt beakta nationalstadsparkens värden och eventuella negativa konsekvenser för naturmiljön” skriver de.

Målet: nya bostäder

Tunneln ska enligt partiledarna förbättra kollektivtrafiken men också göra det möjligt att bygga fler nya bostäder längs sträckningen.

Målet är 40 000 nya bostäder.

”Sammantaget bedöms projektet kunna innebära investeringar i bostäder, tunnelbana samt kommersiella lokaler som kan överstiga ett värde av 100 miljarder kronor” skriver de.

I debattartikeln skriver de också att ett ”aktivt engagemang från regeringen” underlättar och snabbar på projektet för tunnelbana mellan Kungsträdgården och Nacka.

”Regeringens ambition är att i samverkan med regionens företrädare åstadkomma resultat sompåtagligt förbättrar trafiksituationen och ökar bsotadsbyggandet i Stockholm. Därmed underlättar vi för stockholmarnas vardag” avslutar Reinfeldt, Björklund, Lööf och Hägglund sin debattartikel.

”Kasta pengar i sjön”

Men de tänker fel. Det hävdar Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, i Dagens Industri och anser att det är att kasta pengar i sjön.

– Ska vi verkligen förändra situationen på bostadsmarknaden så borde vi lägga tunnelbanemiljarderna på pendeltåg i stället, säger han till tidningen.

Han menar att det redan är attraktivt att bygga bostäder i Nacka och att en tunnelbanelinje dit inte skulle leda till de bostäder som behövs. I stället för billiga hem skulle det byggas fler dyra bostäder, anser Hans Lind.

Bättre vore då att höja attraktionskraften hos kommuner där ingen i dag vill bygga bostäder, tycker Lind.

– Jag är inte trafikplanerare. Men jag tror att det finns en väldig potential i att lägga resurserna på att snabbt och smidigt kunna ta sig in från de lite mindre attraktiva kommunerna, säger han till Dagens Industri.