Nyheter

Barnet dör – då kan föräldern få cancer

Av: 

Lisa Röstlund

NYHETER

Sorglig forskning på svenska befolkningen

En ny, stor svensk studie har genomförts.

Den visar att föräldrar som förlorat sitt barn har 9 procent större risk att drabbas av cancer i bukspottkörteln.

– Det är sorgliga resultat, säger docent Fang Fang vid Karolinska institutet.

Två stora studier har genomförts av forskare vid Karolinska institutet i Solna på den svenska befolkningen mellan år 1991-2009.

Hypotesen: stress

I den studie som publiceras i dag i American journal of epidemiology har man tittat på 16 522 fall av bukspottkörtelcancer i landet.

Av dessa personer hade 1 108 förlorat ett barn. Risken att drabbas för bukspottkörtelcancer hade ökat med 9 procent bland de personer som förlorat ett barn.

Den största riskökningen skedde inom fem år efter det att barnet avlidit.

– Orsaken är okänd, men vår primära hypotes är att den psykiska stress, ångest och ilska som orsakas av förlusten kan orsaka hormonella förändringar som är relaterat till bukspottkörtelcancer, säger en av forskarna bakom studien, docent Fang Fang, till Aftonbladet.

Hon tar upp att det finns alternativa möjliga förklaringar till den förhöjda cancerrisken:

– Den känslomässiga erfarenheten kan göra att man förändrar sin livsstil och exempelvis börjar röka eller dricka mer. Men våra data stödjer inte att resultaten helt kan förklaras av dessa livsstilsförändringar.

Ökning även bland barn som förlorat

– Vi kan inte veta helt säkert utan måste följa upp med att studera potentiella faktorer som är länkar mellan stress och cancer, till exempel om stressbiomarkeringar i saliv, urin och hår kan relateras till speciella former av cancer.

– Det är sorgliga resultat, säger Fang Fang. Men man måste komma ihåg att det här är på populationsnivå. Och reaktionen på händelser med svår stress i livet är högst individuell. Den sociala tryggheten omkring påverkar mycket.

ANNONS EXTERN LÄNK

Jämför el och sänk din elkostnad på några få minuter via Compricer nu!

Compricer

Publisert: