”De saknar en idé för hur man tar ansvar”

Anders Borg om de rödgrönas valmanifest

De rödgröna har överskattat sysselsättningseffekterna av sin politik och underskattat kostnaderna.

Det var Anders Borgs budskap när han i dag sågade valmanifestet utifrån egna beräkningar.

Anders Borg.
Anders Borg.

Det var en uppeldad finansminister som mötte pressen på onsdagsfömiddagen. Han hade suttit uppe hela natten och räknat på de rödgrönas valmanifest.

– De rödgröna saknar en idé för hur man tar ansvar för hela Sverige. Deras politik leder till en påtaglig försämring av sysselsättningen, en ökning av arbetslösheten, och kraftigt försämrade offentliga finanser, säger Anders Borg.

”Underskattat med 20 miljarder”

Han bedömer att de rödgröna underskattat utgifterna för deras valplattform med cirka 20 miljarder kronor – och att politiken i slutändan skulle kosta statskassan 62 miljarder mer än alliansens.

– När vi har räknat på deras förslag kommer vi fram till att deras utgifter drar i väg med 30 miljarder. Det blir en betydlig försämring av de offentliga finanserna och därmed en instabil ekonomi, säger Anders Borg.

”Färre arbetstillfällen”

Han hävdar dessutom att de rödgröna gravt överskattat sysselsättningseffekterna av sina förslag. Som exempel tar han de rödgrönas förslag om 100 000 fler jobb, praktik och utbildningsplatser. När alliansen räknar på förslaget, hävdar de att det istället försvinner 14 740 jobb.

Hur har du räknat?

– Vi har antagit att deras kommunbidrag ger ungefär samma effekt på sysselsättningen som våra har gjort och då blir det väsentligt mycket färre jobb än vad de påstår.

– Vi har också tagit hänsyn till effekten av deras kraftiga förbättringar av transfereringssystemen för människor som inte arbetar och den nya skattebördan på hushållen, säger Anders Borg.

Hur kan det ha blivit så fel, enligt er?

– De rödgröna tror inte att drivkrafter spelar någon roll för hur många människor som arbetar, vilket strider mot hur en arbetsmarknad fungerar.

Socialdemokraternas ekonomiske talesman Tomas Östros tillbakavisar Borgs kritik i en artikel i Aftonbladet på torsdagen.

Han säger att de rödgröna har adekvata uträkningar till samtliga förslag.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN