– Den enda jag tänkte på var att få alla i säkerhet

Arndís Soffía Sigurðardóttir, som evakuerats från sitt hem på Island chattade på Aftonbladet

1 av 7 | Foto: RAGNAR AXELSSON/AP