Skandalläkaren får operera igen

NYHETER

Men Johanne Krogh, 62, ska ”handledas av erfarna kollegor”

Foto: Efter alla skriverier var det ohållbart för Hudiksvall sjukhus att ha kvar Johanne Krogh som huvudläkare.

Skandalläkaren Johanne Krogh får operera igen.

Socialstyrelsen har granskat den omstridda läkaren och ger nu klartecken för henne att fortsätta som ortopedläkare i Hudiksvall.

Krogh blev fråntagen sin specialistkompetens i Norge efter en rad felbehandlingar med stora skadestånd som följd.

Trots detta fick hon en överläkartjänst vid landstinget i Gävleborg.

Saknade betyg

Aftonbladet kunde avslöja att Krogh fått tjänsten utan referenser och betyg.

– Våra patienter ska känna sig trygga därför kommer läkaren nu att handledas av erfarna kollegor under en period, säger Kjell Norman, divisionschef, landstinget Gävleborg.

Även i Sverige kom det anmälningar mot henne av missbelåtna patienter. Ingen tycktes då ha känt till hennes förflutna i Norge. När allt detta blev känt togs läkaren ur sin ordinarie tjänst i väntan på att socialstyrelsen skulle göra en utvärdering av hennes kompetens.

Ingen patientkontakt

Vid granskningen har man funnit fyra mindre avvikelser och 2-3 av något högre grad. Dock påpekar socialstyrelsen att det inte finns någon jämförelse av avvikningsfrekvens med andra ortopeder.

Under utredningstiden har Johanne Krogh haft administrativa uppdrag utan patientkontakt.