Nyheter

"Vi beklagar att vi inte räcker till"

Av: 

Linda Hjertén

NYHETER

SJ:s vd på presskonferens om tågkaoset

SJs VD Jan Forsberg möter pressen med anledning av det rådande trafikkaoset.
SJs VD Jan Forsberg möter pressen med anledning av det rådande trafikkaoset.

Det blåser iskallt runt SJ.

Inför arga resenärer måste de förklara inställda tåg och dålig information.

Följ SJ:s presskonferens här – minut för minut.

SJ:s vd Jan Forsberg medverkar på presskonferensen som hålls på SJ:s huvudkontor i Stockholm, med anledning av tågkaoset.

Aftonbladets Linda Hjertén rapporterade direkt:

14.40: Presskonferensen avslutas.

– Vår ambition är att så fort spåren är farbara att successivt öka spårtrafiken. Men vi har ett stort efterarbete att göra och det kan ta ett tag, säger Jan Forsberg.

14.35: Forsberg säger att inte heller Banverket räckt till.

– Jag har respekt för att det är många växlar som ska skötas men jag tror att om vi ska lösa det här problemet en gång för alla krävs det att man investerar i teknik och löpande drift och underhåll i större utsträckning än vad man gör i dag.

Hur mår personalen ombord på tågen som får ta mycket skit?

– Vi har massor med hjältar där ute. Det är extremt tufft att möta resenärer som är arga för att de inte kommer fram. Att möta sådant sju dagar i veckar är väldigt krävande. Vi ska ta hand om vår personal så gott som vi kan. Både under processen och efter.

När går tågen någorlunda enligt tidtabell igen?

– Vi vet dessvärre inte det. Vi är beroende att få information från Banverket. Vi håller oss uppdaterade med spårläget varje dag, men det här är inte bara ett SJ-problem. Det är ett problem för all spårtrafik.

14.31: Jan Forsberg håller med om att informationen till resenärerna varit bristfällig. Den har inte varit tillräcklig och inte rätt.

– Det är en av de allra viktigaste synpunkterna som kommit från resenärerna. Vi kan bara konstatera att när vi får den här typen av trafikstörningar så räcker inte vår organisation till alls har det visat sig. En vanlig normal vinter hanterar vi dryga 300 000 kundärenden. I år handlar det om 560 000 ärenden.

14.26: Fler frågor från pressen till SJ:s vd Jan Forsberg.

Varför gäller inte resegarantin?

– Vi återinlöser alla biljetter oavsett vad man har för biljett. Den som inte kan eller vill resa vänder sig till SJ:s kundtjänst och sedan får man pengarna tillbaka. Under de här extrema förhållandena föredrar vi att lösa av biljetterna. När trafiken inte går att styra bättre än vad den gör i dag är det svårt att garantera något.

– Många undrar varför vi inte ersätter förlorad arbetsinkomst, men den slags garantier finns inte i någon bransch vad jag vet. Så vi kompenserar inte arbetstid. Men vi är extremt generösa när det gäller att kompensera taxiresor och så.

14.24: Frågor från pressen till SJ:s vd Jan Forsberg.

Vilket ansvar har du för det här?

– Mitt ansvar är att fordonen fungerar. Banverkets ansvar är att spåren fungerar. Och politikernas ansvar är att man skjuter till de medel som behövs för att det ska fungera, för att spåranläggningarna fungerar och byggs ut, säger Forsberg.

Tänker du avgå?

– Nej.

14.23: – Vi beklagar att vi inte räcker till för att hjälpa alla som vi skulle önska. Å andra sidan så gör vi allt vad vi kan för att använda de resurser som vi har. Vi vill uppmana alla som reser att följa det som händer och sker via vår hemsida eller våra butiker. Detta är nuläget, säger Jan Forsberg.

14.20: På längre sikt kommer SJ att åtgärda detta:

De har beställt 20 nya tåg som kommer om cirka ett år.

De kommer även att utöka verkstäderna så att de kan ta emot fler fordon än i dag.

Det aktuella trafikläget just nu är att banan i området Nyköping-Norrköping är avstängd för trafik. Stockholm-Göteborg avstängt för trafik på grund av ett urspårat tåg i Hallsberg.

Trafiken är även reducerad mellan Gävle-Stockholm-Linköping och Stockholm-Karlstad samt Stockholm-Sundsvall och Östersund.

14.17: – Banverket har under den här veckan som gick och under helgen utvärderat sin egen kapacitet och förmåga vad gäller att snöröja linjer och depåer. Man har kommit till slutsatsen att deras kapacitet inte räcker för att ha hela trafiknätet öppet. De har därför bett oss att reducera trafiken som vi då naturligtvis gör, säger Forsbrg.

– Vi reducerade trafiknätet förra veckan och kommer att fortsätta att göra det den här veckan. Det beror främst på att man inte hinner röja spåren.

Enligt SJ kommer tågen att i vissa fall ersättas av bussar. De kommer även att förstärka sin trafikinformation för att försöka ge svar på resenärernas frågor.

– Inför kommande vintersäsonger kommer vi att behandla tågens underrede så att de blir mindre känsliga för isbildning. Vi kommer även prata med tillverkarna om att bygga in en del av de känsligaste områdena av tågen så att de klarar vädret bättre.

14.14: – Så vad gör vi kortsiktigt? Vi bemannar upp allt vad vi kan. På viktiga stationer, med personal ombord. Vi förstärker kontor och kundtjänst. Vi försöker att nå alla som reser med sms. Stockholms central har öppet dygnet runt, säger Forsberg.

– Vi transporterar drygt 100 000 resenärer per dag och det funkar bra under normala omständigheter men inte nu.

14.12: – I stort sett kan man säga att hela systemet är underdimensionerat. Vare sig fordon, järnvägsnät eller bangårdar och depåer klarar av extremväder av detta slag, säger Jan Forsberg.

– Jag tror det beror på att de flesta tåg tillverkas nere i Centraleuropa och där testas de i ett annat klimat, ett varmare och torrare än här.

14.10: – I dag är järnvägsnätet fullt utnyttjat. Det klarar därför knappt några störningar alls. Stora störningar skapar därför trafikkaos, säger Forsberg.

Spåranläggningar har heller inte byggts ut eller underhållits som den trafik som finns i dag kräver.

– Vi har upprepade gånger påpekat det här för regeringen, säger Forsberg.

14.09: Forsberg berättar även att snömassorna i skogen gjort att många vilda djur söker sig till spåren. Närmare 100 älgar har körts på sedan december och för varje påkört djur krävs en veckas reparation. Kylan ställer till stora problem med andra ord och Jan Försberg radar upp fler:

Växlar fryser och kontakt- och signalsystem fungerar sämre.

Snöröjningskapaciteten för bangårdar räcker inte till vid de stora snömängder som fallit i år.

Förr hade Banverket fordon och personalresurser som rensade järnvägslinjerna från snö men det finns inte längre i samma utsträckning.

14.07: Lite siffror presenteras: Under en arbetsdag drar ett tåg på sig 20-30 ton is. Det tar 4-8 timmar att smälta bort den. Ismassorna förstör teknisk utrustning under tågen och nedfrysningsprocessen/upptiningsprocessen skadar tåget. Vid stor ishalka på spåren slirar hjulen och måste svarvas om.

14.04: – Just kombinationen av den starka kylan och den höga luftfuktigheten är järnvägens akilleshäl, säger Jan Forsberg. Han säger även att växlarna är en svag punkt.

14.02: Presskonferensen inleds. Jan Forsberg, SJ:s vd, hälsar välkomna och säger att detta är den värsta vintern sedan 1986 vad gäller kyla och snömängd.

ANNONS

Nya Mumin-muggarna med Lilla My och Stinky finns hos Cervera – förboka redan nu!

Extern länk från Cervera

Läs mer och köp här!

Publisert: