Nya regler för björnjakt väntas

NYHETER

Ökad jakt och tak för antalet björnar i nytt förslag inom kort

Det kan bli möjligt att beordra björnjakt på mycket lokal nivå i framtiden.

Dessutom skrotas skyddsjakten och ersätts av vanlig licensjakt, enligt ett nytt förslag som snart lämnas till regeringen.

Nya regler för björnjakt kan börja gälla redan nästa år.

I början av december överlämnas den snart avslutade utredningen om de stora rovdjuren till regeringen.

Först då blir alla förslag om förändringar när det gäller bland annat björnjakten offentliga.

Men den uppmärksammade dödsolyckan i Valsjöbyn har fått särskilde utredaren Åke Pettersson att redan nu avslöja flera förslag till genomgripanade förändringar för björn.

– Det som hänt i Valsjöbyn är en mycket allvarlig händelse. Det är bland det allvarligaste som hänt mellan människa och björn och det har hänt inne i ett samhälle, säger Åke Pettersson till aftonbladet.se.

Friare jakt

Han föreslår i utredningen bland annat att skyddsjakten ersätts av vanlig licensjakt, vilket är vad jägare efterlyst.

I stället för ett minimital för antalet björnar ska man kunna sätta ett högsta antal, en toleransnivå, i ett län, en kommun eller så lokalt som vid en utsatt by.

Dessutom ska beslut om hur många björnar som får skjutas fattas på regional nivå, hos länsstyrelserna, istället för idag på Naturvårdsverket.

– Dels är björnstammen så etablerad att det finns all anledning att beskattning sker i form av ordinarie licnesjakt. Och i en framtida regional förvaltning ska man kunna arbeta med toleransnivåre för björn, säger Åke Pettersson.

– Man värderar då hur många konflikter och störningar och oro björnen skapar. Det får ligga till grund och då kan länssstyrelsen fatta beslut om avskjutning.

Lokala toleransnivåer

– Toleransnivåerna ska också kunna brytas ner till lokala nivåer, en sameby eller en kommun. Och det är ett nytt inslag.

Utredningen kommer också att föreslå ökade krav på bland annat jägare som vill skjuta björn, men detaljerna i detta vill Åke Pettersson inte avslöja idag.

Ett av hindren för ökad björnjakt i Sverige har funnits i EU:s art- och habitatlista, där björnen pekats ut som hotad.

– Men björnen i Sverige är utan tvekan en livskraftig stam som uppfyller de krav man måste ställa för att inte betrakta den som en hotad art. Det är egentligen inte motiverat att den finns på EU:s lista. Så EU-listan utgör inget hinder för att genomföra de här förslagen och vi behöver inte vänta på att EU omformulerar sig, säger Åke Pettersson.

Han påpekar också att ett av utredningens huvuduppdrag har varit att pröva bland annat björnens status som hotad art.

– Och om regeringen vill så kan reglerna ändras redan under nästa år, säger Åke Petterson.