Kraftig ökning av vildsvinsolyckor

NYHETER

151 tillbud i Skåne bara i år

Vildsvinsolyckorna i Skåne ökar kraftigt.

- De förökar sig väldigt fort och har få fiender, säger kommissarie Lars Sävberger.

Foto: Trafikolycka på Sturupsavfarten i Malmö.Arkivfoto: PATRICK PERSSON

På måndagen startar en rikskampanj för att minska viltolyckorna på våra vägar.

Mellan första januari och sista juli i år inträffade 151 trafikolyckor med vildsvin inblandade i Skåne. Det är en fyrtioprocentig ökning jämfört med samma period förra året.

- Det beror på en ökad stam. Det är i princip bara människan och trafiken som hotar dem, säger Lars Sävberger som är verksamhetsledare för Nationella viltolycksrådet.

Under samma period har det totala antalet viltolyckor minskat från 1968 till 1634 incidenter. Det kan till stor del förklaras med en sviktande rådjursstam.

Ökar under hösten

Under hösten brukar viltolyckorna öka explosionsartat.

- Det beror på flera faktorer. Älgbrunsten börjar nu och så är det ett rikt friluftsliv vid den här tiden på året med svampplockare, bärplockare och jakten som sätter i gång, säger Lars Sävberger.

Därför startar Nationella viltolycksrådets under måndagen en rikstäckande kampanj för att sätta fokus på problemet.

Ansvar

Fram till 31 augusti kommer polis, jägare och rådets övriga medlemmar att vara ute och informera allmänheten om hur man undviker viltolyckor och vilket ansvar man har när en olycka har inträffat.

- Man har en skyldighet att märka ut platsen och anmäla till polisen. Annars kan man få dagsböter, säger Hasse Persson Skånepolisens samordnare för kampanjen.

Han betonar att det som bilist är viktigt att sänka hastigheten, använda bilbälte och söka av områden med blicken som man vet är vilttäta.

Martin Ekelund