JK: Beslagtagen sprit ersätts inte

Publicerad:
Uppdaterad:

Staten behöver inte betala skadestånd för beslagtagen sprit som beställts via internet. Det har justitiekanslern Göran Lambertz beslutat, uppger Ekot.

Totalt har 7 000 personer fått sin sprit beslagtagen. Omkring 50 av dem har vänt sig till JK och begärt skadestånd efter att EG-domstolen i juni slog fast att det svenska förbudet mot privatimport via internet var olagligt.

Vid svåra tolkningsfrågor får man finna sig i att bli drabbad. För att staten ska vara skadeståndsskyldig måste det handla om ett uppenbart allvarligt fel. Men så är inte fallet, anser JK.

Saken är dock ännu inte avgjord utan ska slutligt avgöras i domstol.

Skulle det vara så, mot förmodan, att staten förlorar där då får ju vi ändra oss och utge skadestånd även till alla andra personer som har sökt skadestånd hos oss, säger Göran Lambertz till Ekot.

TT

Publicerad: